Patrik Kronqvist

Låt fiaskot i Malmö bli slutet för projektpolitik

Fenomenet finns över hela landet, men Malmö framstår som projekthysterins epicentrum.

Vänstern klagar gärna på alliansens privatiseringar. Men tilltron till tillfälliga projekt och "civilsamhället" kan vara minst lika naiv.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Malmö-projektet "Våra liv" lovade att identifiera 50 radikaliserade ungdomar på ett år. Men resultatet blev magert. Man hittade bara en kille - som dessutom ville slåss för kvinnors rättigheter, avslöjar SVT. Kanske är det tur. Det är högst oklart om de utlovade teaterövningarna i projektet skulle ha bitit på riktiga extremister.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp kallar projektet för "ett fiasko." Och på grund av oklarheter med ekonomin bryter nu Malmö stad sitt samarbete med kulturföreningen Spiritus Mundi, som har fått merparten av projektpengarna.

Viktigare att reda ut än ekonomin är dock varför stat och kommuner så ofta försöker lösa långvariga och djupgående problem som extremism, utanförskap och otrygghet med hjälp av tillfälliga projekt.

Fenomenet finns över hela landet, men Malmö framstår som projekthysterins epicentrum. När Sydsvenskan år 2012 gjorde en granskning fann man att det har startats svindlade 345 projekt sedan millennieskiftet - två stycken i månaden – och det enbart i stadsdelen Rosengård.


Malmö satsar på projekt

I Lars Åbergs nyutkomna bok "Framtidsstaden" blir uppräkningen av projektnamnen i Malmö till slut närmast komisk: "Turning Seved", "Hej, Södra innerstaden", "Arab'92"... Invånarna är dock mindre roade.

”Vi borde få tapperhetsmedalj. Vi känner igen alla projekt och nätverk och löften, men vad händer egentligen?" undrar en kvinna i boken.

Ilskan är förståelig. Det är högst oklart om de olika Rosengårdsprojekten gett någon effekt, enligt Sydsvenskan. Totalkostnaden om 319 miljoner kronor skulle däremot ha räckt till en privat lärare åt alla högstadieelever i området under ett helt år.

Ur politisk synvinkel är det lättare att förstå projektformens popularitet. Jämfört med permanenta resurstillskott har de ju den fördelen att pengarna kan presenteras som nya satsningar varje år.

Att "någon annan" ofta är med och betalar är säkert också en delförklaring. De döda svenskar som via Arvsfonden bekostat "Våra liv" kommer ju knappast att klaga (OBS! glöm inte att skriva testamente).

Men det är svårt att frigöra sig från tanken att politiker väljer att starta projekt när de inte riktigt vet vad de ska göra. Malmö stad har länge kritiserats för sitt ointresse att bekämpa våldsbejakande extremism. Genom att pytsa in några miljoner i ett externt projekt kunde politikerna visa handlingskraft.


Skapar bidragsentreprenörer

Ett konkret resultat av politiken är i alla fall att vi har fått en ny, blomstrande bransch. Politikerna talar visserligen gärna om vikten av ett livaktigt civilsamhälle. Men många av de som kniper projektpengarna framstår snarare som utpräglade bidragsentreprenörer som svävar högt ovanför det ideella föreningslivet. De kanske inte heller vet exakt hur man ska lösa samhällsproblemen, men de kan åtminstone göra power point-presentationer och formulera sig på modern projekt-lingo.

Kulturföreningen Spiritus Mundi har exempelvis bara 40 betalande medlemmar. Men hemsidan framstår närmast som en diversehandel, med information om såväl deras projekt mot näthat (#inteokej) som reklam för möjligheten att hyra föreningens centralt belägna lokaler i Malmö för möhippor.

Vänstern har länge klagat på högerns ideologiskt drivna privatiseringar, ibland med rätta – minns bara alliansens fiasko med etableringslotsarna. Men det finns en minst lika naiv tilltro till "civilsamhällets" saliggörande effekter. 

Nu hotar visserligen det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas Schenström med att polisanmäla kulturföreningen. Men först och främst ska staden söka en ny partner i civilsamhället.


Läs också:

Vem ska betala om Sverige blir som Malmö?


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.