Patrik Kronqvist

Jönköping ska inte betala för extremister

Det hör till ovanligheterna att kommunal kulturpolitik i landsorten diskuteras i riksmedierna. Men historien om kulturhuset i Jönköping är ett undantag.

Den har ägnats såväl uppslag i båda kvällstidningarna som P1-debatt.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Historien i korthet: Den borgerliga alliansen i Jönköping vill efter 30 år kasta ut den ideella Kulturhusföreningen ur kulturhuset och ersätta den med kommunala tjänstemän. Anledningen är att det socialistiska bokkafé som huserar i lokalen säljer en Israelfientlig t-tröja.

Så har affären i alla fall hårdvinklats i många artiklar. Aftonbladet Kulturs rubrik är typisk: "Moderat rensar ut ungsocialister".

När jag först tog del av rapporten blev också jag förbannad. Min tid som punksångare och konsertarrangör var visserligen väldigt kort, men jag vet att de där ideella kulturhusen som luktar bränt damm, svett och gamla öronproppar fyller en viktig lucka för unga som varken lockas av innebandy eller blockflöjt.

Som Jönköpingshistorien beskrevs lät det också oroväckande likt en borgerlig kulturkamp där förmenta liberaler stryper en verksamhet vars värderingar de inte gillar. Men historien verkar inte vara så enkel. Det som i medierna beskrivits som en kontrovers om en tröja handlar i själva verket om hur man ska se på våldsförhärligande extremism.


I sin bok "Extremister - en berättelse om politiska våldsverkare" ägnar författaren Magnus Sandelin flera sidor åt just bokkaféet i Jönköping. Sandelin skriver om hur kaféet har sålt slangbellor och rånarluvor. Och om hur personal har dömts för inblandning i en husockupation där man beväpnat sig med molotovcocktails, spikförsedda batterier och spjut.

Hösten 2004 arrangerade kaféet också en "trofétävling" där aktivister uppmanades att lämna in kepsar, tröjor och märken som man tagit från högerextremister som man misshandlat. På interna forum visades nazisttröjor upp med meddelanden som: "nassen fick rejält med stryk".

Våldsromantiken finns fortfarande kvar. Hemsidan med sina Rote Armee Fraktion-tröjor prydda med kulsprutepistoler framstår närmast som en modebutik för det svarta block som under tidigt 2000-tal lät tegelstenar regna över snart sagt varje EU-toppmöte. Magnus Sandelins slutsats i dag är att kaféföreningen troligen är en bulvan för Antifascistisk aktion (AFA) och att stället fungerar som en plantskola för våldsam extremism.

Att kommunen nu planerar att ta över administrationen av det hus man äger har fått företrädare för bokkaféet att börja tala om censur. Det är lite gulligt att en organisation som arrangerar studiecirklar om anarkism menar att själva frånvaron av offentlig finansiering skulle vara en form av censur. Gärna anarki, men först ett rejält kommunalt bidrag.


Men dagens omröstning i kommunfullmäktige i Jönköping handlar inte om åsiktsförtyck. Föreningen bakom bokkaféet har givetvis samma rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet som alla andra. Frågan är i stället om det demokratiska samhället ska vara med och betala för en verksamhet som förhärligar våld som politisk metod.

Hotet mot Kulturhusets övriga verksamhet verkar dessutom vara kraftigt överdriven. Alla andra föreningar ska få vara kvar i lokalerna och kommunens representanter kommer att vara i minoritet i det råd som ska styra huset. Det kan dock ändå vara problematiskt att politiker får makt över vilka som får hyra in sig i kulturhuset. Men att kulturföreningen nu tappar kontrollen över administrationen tycks bara vara en följd av att man inte själv hållit rågången mot den våldsförhärligande extremvänstern.

Det är man dessvärre inte ensamma om på svensk vänsterkant.