Patrik Kronqvist

Gratis kollektivtrafik är en riktigt korkad idé

Att införa gratis kollektivtrafik skulle bli enormt dyrt. Bara Storstockholms lokaltrafik har biljettintäkter om runt nio miljarder kronor.
Foto: MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Att vänstern aldrig lär sig. Om man värnar om klimatet borde man kämpa för bättre kollektivtrafik - inte gratis resor.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

När 50-kortet infördes i Stockholm 1971 var det en revolution. Tidigare hade många tvingats köpa biljetter av flera olika bolag för att kunna ta sig till jobbet. Men nu räckte det med ett månadskort - de första åren kostade det 50 kronor.

Det är svårt att överskatta vad reformen har betytt för huvudstaden. I ett slag blev det enklare att jobba och studera i hela regionen. Det är en historiens ironi att S-pampen Hjalmar Mehr främst är ihågkommen för almstriden och inte för det banbrytande SL-kortet.

Men om den S-märkta ledarskribenten Pernilla Ericson skulle varit aktiv på den tiden hade hon förmodligen klagat på att resorna inte blev helt avgiftsfria.

”Det borde vara lagligt att planka”, skrev hon nyligen i Aftonbladet. I krönikan driver hon tesen att barn och ungdomar borde få gratis kollektivtrafik och frågar sig om vuxna verkligen ska behöva ”krångla med biljetter”.

Förslag om gratis kollektivtrafik

Olika förslag om avgiftsfri kollektivtrafik brukar dyka upp i den svenska debatten med ojämna mellanrum, i regel från vänsterhåll. Denna gång var det ett intressant DN-reportage om Luxemburg som var startskottet. I mars blir landet det första i EU att slopa biljettavgifterna. Förhoppningen är att färre ska ta bilen.

Även Pernilla Ericson anför klimatskäl och bilköer som argument till varför kollektivtrafiken bör vara gratis. Men fler bussresenärer är bara en välgärning för klimatet om de annars hade kört bil, om fler fotgängare och cyklister väljer att åka några hållplatser blir det ingen klimatvinst. 

Biljettpriset är dessutom bara en faktor som påverkar valet av transportmedel. När Skånetrafiken för några år sedan räknade på ett förslag om avgiftsfria resor kom man fram till att ökningen av resandet skulle bli dubbelt så stor om man i stället satsade pengarna på ökad turtäthet.

Att införa gratis kollektivtrafik i Sverige skulle vara enormt dyrt. Bara Storstockholms lokaltrafik väntas i år ha biljettintäkter om runt nio miljarder kronor. I runda tal motsvarar det den sammanlagda omsättningen för Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Eller SL:s hela investeringsbudget. Men den verkliga kostnaden för gratisresor skulle förstås bli ännu mycket högre, nolltaxa kräver ju fler bussar, tåg, spår och chaufförer. 

Stora kostnader

Är det vårdplatserna som ska bli färre, ska några planerade t-banelinjer strykas eller ska allting betalas med skattehöjningar så att det blir mindre lönsamt att jobba? På Aftonbladets ledarsida undviker man sådana frågor lika elegant som en vaneplankare skyr biljettkontrollanten.

Hjalmar Mehr var borgarråd i Stockholm 1948-71 och drev igenom 50-kortet i Stockholms län.
Foto: GUNNAR LANTZ / SVD / SCANPIX / / SCANPIX SWEDEN

En mer konkurrenskraftig kollektivtrafik är en förutsättning för att utsläppen från transporter ska kunna minska, åtminstone i större städer. Det finns en rad intressanta frågor som borde diskuteras.

Kan flexibel prissättning - med lågpristaxa kvällar och helger - öka resandet? Borde månadskortet ge tillgång till fler tjänster, som lånecyklar? Kan självkörande fordon vara ett sätt att öka turtätheten utan skenande kostnader?

Själv tror jag på att återvända till tankarna bakom 50-kortet. I dag börjar hela Mälardalen bli en gemensam arbetsmarknad, men utvecklingen hämmas av otidsenliga länsgränser och svårförståelig prissättning. Trots att sträckorna är ungefär lika långa kostar det exempelvis omkring två gånger så mycket att tågpendla till Stockholm från Uppsala och Enköping som det gör från Gnesta.

I stället för att diskutera sådana konstruktiva förslag fastnar debatten dock hela tiden i den enfaldiga frågan om kollektivtrafiken ska vara gratis eller inte.

Hjalmar Mehr vänder sig förmodligen i sin grav.Rättelse: I en tidigare version av texten uppgavs felaktigt att det var tre gånger så dyrt att pendla från Enköping till Stockholm som från Gnesta.