Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Patrik Kronqvist

Fimpa naturreservaten och bygg fler bostäder

Staten borde prioritera bostadsbyggande framför naturreservat.
Foto: ALEXANDER POTAPOV - FOTOLIA & HENRIK ISAKSSON/IBL

Regeringen måste säga nej till att skydda mer skog nära städer.

Marken behövs när befolkningen växer.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

När förre statsministern Fredrik Reinfeldt argumenterade för att Sverige kunde ta emot fler flyktingar hänvisade han till sina flygresor över landsbygden.

"Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig", sa han till danska Politiken i december 2014.

Uttalandet kritiserades på goda grunder. Men Reinfeldt hade rätt i att det rent teoretiskt finns gott om plats för fler bostäder i Sverige. Från flygplansfönstret syns det dock inte att 55 procent av Sveriges yta har klassas som riksintresse - ett betydande hinder för bostadsbyggande.

Förtäta städerna

I närheten av städer, där behovet av nya bostäder är störst, är hindren ofta ännu högre. Härom året visade Stockholms handelskammare exempelvis att det har inrättats 35 000 hektar nya naturreservat i Stockholms län de senaste 20 åren. Under samma period har endast drygt 7 000 hektar tagits i anspråk för bostäder.

År 2018 borde staten förstås göra allt för att prioritera bostadsbyggande framför naturreservat. Den svåra bostadsbristen är inte det enda argumentet för förtätning. Även integrationsskäl talar för att staden måste byggas samman, att i stort sett alla särskilt utsatta områden är miljonprogramsområden utslängda i naturen borde stämma till eftertanke. En tätare stad minskar också behovet av transporter, vilket är nödvändigt för att få ner klimatutsläppen.

Svenska kommuner bör naturligtvis inte bygga betongöknar. I nya stadsdelar kan trädalléer ge svalka och rena luften, gröna tak kan ta hand om dagvattnet och stadsparker ge plats för lek och motion. Sådana miljöer kan rentav locka fler människor till utevistelse. Forskning visar att de som bor i glesa förorter upplever att de har mindre tillgång till grönområden än boende i tät stadsmiljö. 

Allt talar alltså för att den tid då stora grönområden premierades i stadsbyggandet borde vara över. Men ändå skissar statliga tjänstemän på åtgärder som skulle göra det ännu svårare att bygga bostäder i Sverige.

Skogsstyrelsen gav i förra veckan en rad förslag till regeringen om hur den bör skydda mer tätortsnära natur. Att kommunerna i Stockholms län - Sveriges ekonomiska motor - har avsatt fem gånger så mycket mark till naturreservat som till bostäder är tydligen inte tillräckligt. Skogsstyrelsen vill att staten inför ett ekonomiskt stöd och sätter upp mål för att bevara än mer stadsnära skog.

Slopa naturreservaten

Det främsta argumentet är att natur där människor kan jogga, plocka svamp och rasta hunden ger stora hälsovinster. Ett problem i sammanhanget är dock att medborgarna själva inte är så intresserade - därför efterlyser Skogsstyrelsen även statliga åtgärder som ökar den folkliga lusten att ge sig ut i skogen. 

Det vore förstås helt nipprigt av staten att lägga sig i huruvida människor springer på löpband eller i skogen. Men i sak har Skogsstyrelsen rätt i att det finns fördelar med att bevara grönområden.

Dessa måste dock vägas mot de många nackdelarna med att låta bostadsområden separeras av stora grönområdet: högre utsläpp, längre pendlingstider, ökad segregation. 

Vid en sammanvägning borde det självklara svaret vara att inte skydda mer stadsnära skog - utan tvärtom försöka bygga mer stad i många av de naturreservat som redan har inrättats.


Läs också:

Riv villaidyllerna och ge plats för riktiga städer