Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Patrik Kronqvist

C låter de smutsigaste lastbilarna rulla i Sverige

C-ledaren Annie Lööf försvarar ett system som ger halvtomma släp, sämre affärer för svenska lastbilstillverkare och högre klimatutsläpp.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Annie Lööfs envetna motstånd mot kilometerskatt gör att de smutsigaste fordonen hamnar på svenska vägar. 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Det minskade resandet under pandemin har satt tydliga spår i den svenska utsläppsstatistiken. Under 2020 sjönk klimatutsläppen från transporter med 5,3 procent, enligt Naturvårdsverket. Men utsläppen från tunga lastbilar ökade tvärtom med hela sex procent. Den tunga trafiken hotar därmed de svenska klimatmålen. 

Tänk om det ändå kunde finnas ett effektivt styrmedel för lastbilarna?

Från borgerliga partier brukar det heta att skatt på arbete är den skadligaste typen av skatt. I verkligheten är det dock andra typer av skatter som väcker störst borgerlig ilska. Det kan handla om skatt på hus, bilar, flygresor – eller lastbilstrafik.

Ända sedan Stefan Löfven 2014 gick till val på att införa kilometerskatt för tung trafik har kritiken från högerhåll varit massiv. Allra mest emot har C-ledaren Annie Lööf varit.

Motståndet är märkligt. Det borde vara en borgerlig paradgren att använda prismekanismer och hedra principen att utsläpparen ska betala.

Argumenten för just kilometerskatt är också övertygande. När varje kilometer kostar extra ser åkerierna till att verkligen fylla lastbilarna. Konkurrensen med sjö- och järnvägstransporter – som måste betala farleds- och banavgifter – blir också mer rättvis. 

Farhågorna att en sådan skatt skulle slå extra hårt mot svensk landsbygd är överdrivna. I finansdepartementets förslag till kilometerskatt omfattas bara de allra mest trafikerade vägarna – och den är dessutom högre i tätorter, där buller och utsläpp gör mest skada.

Det gör också att det rullar smutsigare lastbilar på svenska vägar än nere i Europa. D

I övriga Europa är frågan i princip helt okontroversiell. I mitten av 2020-talet räknar miljöorganisationen Transport & Environment med att alla EU-länder utom tre kommer att ha infört någon form av kilometerskatt: Estland, Lettland och – Sverige. 

Det borgerliga motståndet har tyvärr varit framgångsrikt. 

Under den rödgröna regeringens första mandatperiod utreddes frågan två gånger utan att genomföras. Sedan 2019 blockeras den i stället inom ramen för Januariavtalet – Centerpartiet har varit drivande i det.

Under punkt 28 står det visserligen att ett nytt system ska utredas, men också att det nuvarande systemet – där lastbilar får köpa tidsbestämda tillstånd för att köra på svenska vägar – ”ska behållas så länge som möjligt”. 

Formuleringen syftar på att EU-kommissionen trycker på för att alla medlemsländer ska införa kilometerskatt. Den svenska regeringen kämpar emot i förhandlingarna.

Intressant nog gör Centerpartiets motstånd att Sverige hamnar på kollisionskurs med Scania och Volvo. De båda lastbilstillverkarna ligger långt fram i teknikutvecklingen och inser förstås värdet av regleringar som gynnar klimatvänliga fordon.

Även Sveriges Åkerier vill se någon form av kilometerskatt – det skulle jämna ut konkurrensen med utländska åkare och göra det lättare att kontrollera att kör- och vilotider följs, menar branschorganisationen.

Det är osannolikt att borgerligheten i längden kommer att kunna stoppa införandet av kilometerskatt. Men priset för att avvakta är högt.

Det leder inte bara till fler halvtomma släp, att svenska lastbilstillverkare säljer färre fordon och att klimatutsläppen blir högre.

Det gör också att det rullar smutsigare lastbilar på svenska vägar än nere i Europa. Den tyska kilometerskatten – som premierar låga utsläpp – gör att både svenska och tyska åkerier har renare fordon i Tyskland än vad de har i Sverige.

Just den ordningen kämpar Centerpartiet alltså för att Sverige ska behålla så länge som möjligt.

Annie Lööf måste sluta backa in i framtiden.