Patrik Kronqvist

Bryt tystnadskulturen om landsbygdens problem

Åsele kommun har tappat fyra av tio invånare sedan mitten av 1970-talet. Politikerna gör klokt i att planera för fortsatt befolkningsminskning.
Foto: ANNA-LENA MATTSSON
Minskningen är ännu tydligare i de yngre åldersgrupperna; Åsele har tappat över hälften av elevunderlaget sedan mitten av 1970-talet.
Foto: ANNA-LENA MATTSSON

Utflyttningsorter kan inte bara drömma om tillväxt.

De måste planera för att människor fortsätter att flytta därifrån.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

I veckan släpptes den nya listan över Sveriges utsatta områden. Rikspolischefen poängterade då att man måste ge en ärlig bild av problemen för att kunna bekämpa dem.

På ett annat problemområde råder dock tystnadskulturen fortfarande: de krympande kommunerna.

Sedan 1970-talet har befolkningen minskat med tio procent eller mer i en fjärdedel av kommunerna. Störst är minskningen i Åsele, som har tappat fyra av tio invånare. Utvecklingen är ännu tydligare i de yngre åldersgrupperna, i Överkalix har elevunderlaget minskat med nästan 65 procent.

Ändå väljer regeringen tondövt att skruva upp ambitionen för landsbygdspolitiken. I Januariöverenskommelsen har den klassiska parollen ”Hela Sverige ska leva” ersatts av den betydligt mer verklighetsfrånvända ”Hela Sverige ska växa”.

Utflyttning från landsbygden

Inte heller kommunledningarna själva verkar vilja diskutera problemen öppet. Kulturgeografen Josefina Syssner har gått igenom översiktsplanerna för de tjugo kommuner som har minskat mest de senaste fyrtio åren, utan att finna några hänvisningar alls till befolkningsminskningen.

Det är en slags ”double speak”: rikspolitiker och kommunledningar drar upp stolta planer för tillväxt, samtidigt som tjänstemännen tvingas lägga ned ännu en byskola.

I den läsvärda boken Mindre många (Dokument Press 2018) - varifrån de flesta faktauppgifter i den här texten har hämtats - argumenterar Syssner för att kommunerna även måste utforma strategier för ett fortsatt befolkningstapp.

Det är förstås lättare sagt än gjort. Vem har någonsin vunnit ett val på att lova att lägga ner simhallen? Men dagens situation - där anpassningen i stället sker ryckigt och i panik - är sämre.

Om kommunerna skaffar sig en tydlig plan kan lösningarna bli bättre. Och om politikerna vågar vara ärliga minskar inte bara risken för besvikelse hos invånarna, de kan dessutom vara med och påverka prioriteringarna vid valurnan. Är det Kulturskolan eller föreningsstödet som ska värnas under nästa mandatperiod?  

För en minskande och åldrande befolkning får förstås dramatiska effekter på möjligheten att upprätthålla kvaliteten i välfärden. Och problemen förvärras av att de värst drabbade kommunerna i regel redan har få invånare och enorma ytor.

Josefina Syssner om avfolkning

I svensk landsbygdsdebatt görs sällan några internationella utblickar annat än till det oljestinna Norge. Men att befolkningen minskar är en realitet på många platser i Europa: i södra Österrike, i centrala Spanien och i stora delar av Portugal. 

Från kontinenten finns lärdomar att dra. Efter murens fall tappade östra Tyskland snabbt över 1,7 miljoner invånare. Myndigheterna svarade då med ett mångmiljardprogram - Stadtumbau Ost - för att anpassa städer i öst till den dramatiska befolkningsminskningen. Bland annat rev man överflödig infrastruktur.

Svenska avflyttningskommuners problem ser delvis annorlunda ut. Men Stefan Löfven kan ändå lära av det tyska exemplet. I stället för att fortsätta låtsas som att hela Sverige ska växa - och att det kan åstadkommas med urholkat strandskydd och förenklade altanbyggen - borde han se till att staten stöttar småkommunerna i den plågsamma anpassningen till en mindre befolkning.

Det första steget måste vara att bryta tystnadskulturen.


”Det här är inte vad landsbygden behöver. ”Nationalekonomen Charlotta Mellander utvärderar Januariöverenskommelsen.