Patrik Kronqvist

Bråken om bensinskatten kommer snart vara historia

Sverige ansluter sig i sommar till de många länder som tar till tvingande regleringar snarare än skattevapnet för att få bukt med koldioxidutsläppen.

Det kan kännas märkligt när en liter bensin kostar över 16 kronor litern. Men snart lär bråken om bensinskatten vara ett minne blott.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Under valår vankas alltid debatt om bensinskatten. Det är sen gammalt. I år får denna tradition extra skjuts av det stigande oljepriset, i förra veckan sprängdes 16-kronorsnivån för en liter bensin.

Då spelar det ingen roll att mer bränslesnåla bilar har gjort att den faktiska milkostnaden för många bilister har legat still i tjugo års tid, eller att Sverige har ålagt sig att kraftigt minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Bensinpriset har helt enkelt ersatt mjölkpriset som den konsumentfråga som väcker mest känslor.

För skattebetalarna brukar debatterna dock sällan utmynna i något konkret. År 2006 gick både Moderaterna och Kristdemokraterna till val på sänkt bensinskatt. Väl i regeringsställning höjde dock finansminister Anders Borg, M, snabbt skatten.

Det djärva lappkastet hindrade inte alliansledarna från att fyra år senare ondgöra sig över effekterna av hög skatt på bensin och diesel och att utfärda ett löfte om att inte höja bensinskatten. Men många väljare kände nog sig ändå lurade när man i stället höjde skatten på diesel.

Brutna vallöften om bensin

Det kan man ha i bakhuvudet när borgerliga företrädare nu gisslar finansminister Magdalena Andersson för att hon i den förra valrörelsen lovade att Socialdemokraterna inte skulle höja bensinskatten. Det verkliga utfallet blev inte bara höjd skatt i flera steg. Den rödgröna regeringen har dessutom sett till att bensinskatten från och med 2017 årligen höjs automatiskt även utöver inflationen.

Att finansdepartementet älskar de koldioxid- och energiskatter som bilisterna tvingas betala vid pumpen är inte så konstigt. Det ger klirr i statskassan utan att slå mot sysselsättningen. Men en viktig förklaring till att både vänster- och högerregeringar har höjt dessa skatter är också att det har varit ett effektivt sätt att få ner koldioxidutsläppen på. I skuggan av bråket om de höga bensinpriserna är dock skatternas betydelse för klimatarbetet faktiskt på väg att minska.

Den första juli inleds det så kallade bränslebytet som innebär att oljebolagen kommer att tvingas att blanda in förnybara bränslen i bensin och diesel. Till en början är det inte speciellt dramatiskt. Skattelättnader gör att bolagen redan i dag blandar i två deciliter biobränsle i varje liter diesel som säljs på macken.

Men kravet på hur mycket biobränsle som måste blandas in kommer nu att stiga varje år. Målet är 50 procent år 2030. De bolag som inte klarar kraven kommer att straffas med höga avgifter. Sverige ansluter därmed till de många länder som tar till tvingande regleringar snarare än skattevapnet för att få bukt med koldioxidutsläppen.

Bränslebytet

Bränslebytet är smart politik. Utsläppen kan minska utan dyra investeringar i nya fordon och drivmedelspumpar. Och skogslandet Sverige kan gå från att importera olja från diktaturer till att producera drivmedel på egen hand. 

Det är ändå klokt att fortsätta räkna upp bensin- och dieselskatterna varje år. Det gynnar snåla fordon och sparsamt körsätt, vilket är bra oavsett vad som skvalpar i tanken. Och om utsläppen ska kunna sjunka tillräckligt fort måste skatterna hålla jämna steg med svenskarnas ökande köpkraft. Den extra bördan för lands- och glesbygdsbor skulle under en övergångstid kunna lättas av förändrade reseavdrag. 

Men inom några år väntas elbilarna få sitt stora genombrott i Sverige. Och om ett par decennier lär vi få ett totalförbud mot fossila bränslen i Sverige. Så även om det kan kännas avlägset när moderater än en gång går till storms mot skatterna vid pumpen, lär bråken om bensinskatten snart vara historia.


Läs också:

Att tvångsblanda ut bensin är smart politik 

Alliansen borde göra en U-sväng om flygskatten