Patrik Kronqvist

Att skälla på moderater hjälper inga flyktingar

Foto: (C) Pelle T Nilsson / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Läget är desperat: Var ska alla flyktingar bo? Ylva Johansson kan inte bara peka finger åt moderatkommuner.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

"Flyktingmottagandet fungerar dåligt eftersom välbärgade moderatkommuner vägrar att ta sitt ansvar. Fattiga S-kommuner axlar däremot sitt ansvar utan knot". Så lyder i grova drag den socialdemokratiska grundberättelsen om integrationsproblemen.

Det var med den retoriken som lagen som tvingar kommuner att ta emot nyanlända drevs igenom förra året. Och det argumentet återupprepas nu av etableringsminister Ylva Johansson, S, när M-kommuner som Täby och Ekerö vägrar att ta emot de flyktingar som de fått anvisade.


Det är klart att den dramaturgin är oemotståndlig. Med den kan S göra integrationspolitiken till en vänster/höger-fråga där rika moderatknösar ställs mot en solidarisk arbetarrörelse. Och framför allt gör den att regeringen kan lägga skulden för bostadsbristen på det största oppositionspartiet.

Problemet för Ylva Johansson är bara verkligheten. Det handlar inte om några enstaka M-kommuner som av egoistiska skäl obstruerar demokratiskt fattade beslut. I praktiken pågår fanflykt längs hela linjen.

Med en dryg månad kvar av 2016 har bara 50 av landets 290 kommuner uppfyllt sina kvoter för året. Gällivare är sämst i klassen, där är kommunstyrelsens ordförande för övrigt vänsterpartist.

Eftersom kommunerna redan nästa år ska ta emot 40 procent fler nyanlända är det inte konstigt att det hörs allt fler vädjanden om respit. Malmö stad, som har styrts av Socialdemokraterna i 22 år i rad, är bara en av alla kommuner som nu ber Migrationsverket att skjuta på anvisningarna.


Förra hösten gav Malmömässan tak över huvudet för asylsökande. Nu gör bostadsbristen att Malmö stad åter planerar för sovsalar för flyktingar.
Foto: Jens Christian

Visst kan man kritisera vissa kommuner för att de inte tagit något långsiktigt ansvar för bostadsförsörjningen. Det är till exempel stötande att Lidingö hellre säger nej till tunnelbana än bygger lägenheter. Men samma kritik kan också riktas mot regeringen. Så sent som för ett år sedan var dess byggmål bara hälften av behovet.

Och visst har självbosättningspolitiken, som gjort att många nyanlända koncentrerats till ett fåtal områden, över tid skapat orättvisor mellan kommuner. Men det duger inte som förklaring till dagens katastrofala situation.


Den är i stället en logisk följd av att kommunerna bara gavs några månader på sig att hantera följderna av den största flyktingvågen i Sveriges moderna historia. Och att regeringen inte har gett dem några verktyg för att lyckas.

Många kommuner hade till exempel hoppats på att kunna hysa nyanlända i tillfälliga modulhus. Men trots att det tidigt fanns tecken på att det kunde strida mot lagen agerade inte regeringen. Först i somras, när ett domslut slog undan benen för många modulprojekt, började man titta på frågan. En ny lag kan dock tidigast träda i kraft sommaren 2017.

Den egna ryggen har regeringen däremot hållit fri. Redan i december i fjol såg den till att rekordsnabbt lätta byggreglerna för de tillfälliga asylboenden som staten själv ansvarar för.

Med de prioriteringarna är det inte konstigt att kommunerna nu tvingas öppna rena nödbostäder. I Jönköping har kommunen låtit nyanlända flytta in i en gammal bilhall med väggar av plywood. Och Malmö stad planerar att uppfylla sin kvot för 2016 genom att låta nyanlända bo i sovsalar, kyrkor och moskéer.

Ett år efter flyktingkrisen, då tusentals asylsökande tvingades sova i gympasalar och skolmatsalar, ska många nu alltså återvända till samma typ av undermåliga boenden. Men denna gång med färska uppehållstillstånd.

Så går det när man bedriver migrationspolitik utan att skänka en tanke åt var människor ska bo någonstans.


Läs också:

Ska svartbyggen lösa flyktingkrisen?

Svammel hjälper inte flyktingarna


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.