Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Patrik Kronqvist

Det är helt orimligt att vi inte utvisar fler mördare

Metin Sahindal, 50, har dömts till tolv års fängelse för mord. Men utvisas kommer han inte att göra.

Metin Sahindal är bara en av många utländska medborgare som döms för mord men som ändå får stanna i Sverige. Lagen borde ändras snarast.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Under en fisketur i Dalarna i maj tog Metin Sahindal, 50, en sax och högg sin släkting till döds. På onsdagen dömdes han till tolv års fängelse för mordet. Därmed blev han den tredje personen ur samma släkt att dömas för mord i Sverige.

Metin Sahindal kom som arbetskraftsinvandrare till Sverige 2011 och fick permanent uppehållstillstånd så sent som nio månader före mordet. Åklagarens krav på att Sahindal skulle utvisas till Turkiet, där han är medborgare, avslogs dock. Eftersom han har minderåriga barn här, anser Falu tingsrätt att hans koppling till Sverige är allt för stark.

Tingsrätten har säkert stöd för sin dom i lagstiftningen. Det har varit politikernas uttalade syfte att fler kriminella med barn ska få stanna. År 2004 såg dåvarande justitieminister Thomas Bodström till att förstärka principen om barnets bästa i utlänningslagen. Lagändringen tycks ha fått avsedd effekt; andelen som har barn bland de utvisningsdömda har därefter sjunkit.

Inte ens hälften utvisas

Ur ett bredare perspektiv framstår domen dock som orimlig. Visst är det bra att lagen skyddar barn från att skiljas från sina föräldrar på grund av bagatellartade förseelser. Men att beröva en annan människa livet är det grövsta brott man kan begå.

Det är verkligen inget hänsynslöst krav att utländska medborgare ska avhålla sig från att mörda för att få stanna i landet – föräldraskap eller inte. Europadomstolen har dessutom i flera domar slagit fast att det inte innebär en kränkning av familjelivet att utvisa kriminella som dömts för allvarliga brott.

Men Sverige resonerar alltså annorlunda. 

I fallet Metin Sahindal handlar det i praktiken inte heller om att skydda minderåriga barn från att skiljas från sin pappa. Den långa fängelsedomen gör att han oavsett kommer att sitta på svensk anstalt under hela deras uppväxt. Den dag utvisning tidigast kan bli aktuell kommer alla barnen att vara över 18 år.  Att i vuxen ålder ha en förälder boende i ett annat europeiskt land torde vara relativt vanligt. Men tingsrätten anser ändå att ett utvisningsbeslut skulle påverka barnen allt för negativt.

Risken är uppenbar att ännu färre kommer att utvisas framöver. Regeringens planer på att göra barnkonventionen till lag kommer gissningsvis inte att göra det lättare att utvisa dömda mördare.

I debatten brukar det sägas att det blivit allt mer av "hårda tag" i rättspolitiken. Det är inget som märks när det gäller utvisningar av brottslingar. Fallet Metin Sahindal sticker inte ut på något sätt. Närmare sex av tio utländska mördare som var folkbokförda i Sverige när brottet begicks dömdes inte till utvisning, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet.

Risken är uppenbar att ännu färre kommer att utvisas framöver. Regeringens planer på att göra barnkonventionen till lag kommer gissningsvis inte att göra det lättare att utvisa dömda mördare.

Den mördade mannens fru uppgav under tingsrättsförhandlingen att hon är så rädd för Metin Sahindals släktingar att hon inte vågade närvara vid sin mans begravning i Turkiet. Men medan Metin Sahindal kan se fram emot att släppas ur fängelset år 2025, måste hon och hennes barn förbereda sig för att återvända till Turkiet redan nästa år. Till skillnad från sin mans mördare har hon nämligen bara tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

Justitieminister Morgan Johansson brukar tala om vikten av att domar skickar tydliga signaler. Frågan är vilken signal den här domen sänder ut.

 

Läs också:

När flyktingar ställs mot medelklassen

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!