Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Pastor Sten-Gunnar Hedin: Sekterismen hör inte hemma hos oss

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Mordet i lilla Knutby har chockat

oss alla. En 23-årig kvinna är död, en 30-årig man allvarligt skadad. Och en 26-årig kvinna har erkänt att hon skjutit dem. Alla var, eller hade varit, medlemmar i Knutby pingstförsamling. Polisen utreder just nu tragedin. Och även om vi inte vet alla detaljer har den dock satt ljuset på vissa grundbultar som måste finnas i en sund och biblisk kristen församling vad gäller både lära och tillämpning. Kyrkostrukturer, organisationer, språk och arbetssätt behöver sannerligen förändras med tiden. Men vissa av de bibliska sanningarna när det gäller den kristna kyrkan och församlingen kan vi inte rucka på. Dit hör den enskilde kristnes rätt att själv läsa och uttolka Bibeln. Och att själv få ifrågasätta det som förkunnas från predikstolen av pastorn - även om det uttalas i Guds namn. Bibeln ger oss till och med rätt att utvärdera profeter. Det finns ingen i en församlings ledning som har rätt att hävda sin egen upphöjelse över dessa grundvärderingar. Och i den tradition som pingströrelsen i Sverige växt fram är ingen överställd det högsta beslutande organet - församlingsmötet.

Det finns i dag

enligt min mening en del oroande ledarskapsmodeller inom svensk pingströrelse, och andra frikyrkorörelser. Exempelvis finns församlingar där all makt utgår från pastorn eller en liten styrelse. Och där pastorns - inte församlingens - vision ska genomföras. Och församlingar där en stor grupp människor kommer från andra orter till en befintlig församling och annekterar den. Så som skett i Knutby. Jag har personligen kontaktats av före detta medlemmar, föräldrar och andra anhöriga till medlemmar i församlingen i Knutby. De berättar om slutenhet, bland annat om föräldrar som inte kan eller får ha kontakt med sina barn, syskon som drabbats av samma sak. Medlemmar som lämnat församlingen och elever från församlingens bibelkurser har berättat om total underkastelse. Vad gäller den mystiska läran i Knutby pingstförsamling om "Kristi brud" som en fysisk person har den senast i går i TV4 bekräftats av församlingens pastorer. Det är som jag ser det inte förenligt med en kristen tro grundad på Nya testamentets lära och den kristna kyrkans tradition. Alltså en villolära. "Kristi brud" avser enligt Bibeln hela den kristna kyrkan. Enligt Knutbypastorernas tolkning får den personen naturligtvis en unik ställning. En auktoritär pastorsgrupp, där "Kristi brud" ingår, skulle få förödande konsekvenser på den enskildes frimodighet att hävda en avvikande mening om det gäller tros- eller verksamhetsfrågor.

Om Filadelfiaförsamlingen

i Knutby omfattar denna avvikande lära är den tyvärr ingen pingstförsamling, mer än till namnet. Den är egentligen inte ens en kristen församling. Vi hade sedan i december ett bokat möte för att få klarhet i dessa frågor. Tyvärr kom tragedin emellan. Pingströrelsen är inte ett samfund, som till exempel Svenska kyrkan, där biskopen kan gå in och ge tydliga anvisningar, bland annat i trosfrågor. Pingströrelsen är en sammanslutning av fria församlingar som på grund av sin historia värnar den fria självständiga församlingens rätt att välja ledning och pastor och även formulera sina trossatser. Den friheten förutsätter alltid en vilja till en korrigering efter Bibeln och i ödmjuk dialog med varandra i församlingen och i pingströrelsen.

Vi tror på en

församlingsledning och en församling: - som lever ett öppet liv mot sina medlemmar och sin omgivning och inte bildar en sluten gemenskap av sektkaraktär. - som tar avstånd från hemlighetsmakeri och dolda nätverk för att i stället öppet redovisa sina mål och syften. - där Gud talar till de många och inte till bara en person eller ett ledarskap. - där Bibeln får vara den viktiga förebilden för ett sunt församlingsliv i stället för av människor konstruerade modeller och koncept. - som är en naturlig del i det samhälles liv där den finns och inte en plattform för inflyttade särintressen.

Pingströrelsen är en del

av samhället i alla dess delar, inte en sekt vid sidan om samhället. Därför ska vi undvika "getton" - gemenskaper med endast likasinnade och liknande. I fallet Knutby är vi många som sett problemen i församlingen sedan en längre tid. Vi borde i kärleksfull anda långt tidigare påpekat detta för församlingsledningen. Vår respekt för den lokala församlingens integritet har förmodligen varit för stor i detta fall. Det finns tyvärr flera exempel i det förgångna på att uppenbara församlingssöndrare, sektbyggare och egenutnämnda profeter tillåtits härja alltför länge i en lokal församling. Det har skadat människor, församling och rörelse. En större omsorg om varandra är inte ett upphävande av den lokala församlingens självständighet utan sund närhet mellan församlingar i samma Guds familj. STEN-GUNNAR HEDIN Sten-Gunnar Hedin är pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm