Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

På väg mot klimatkrasch

FEL HÅLL. Politikerna är överens om att utsläppen av växthusgaser ska minska - ändå har nu trafikverket lagt ett förslag som innebär att utsläppen på sikt stiger.
Foto: Transportstyrelsen

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I fredags presenterade trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet. Men trots att planen handlar om investeringar på över 500 miljarder kronor de närmaste tio åren har den fått liten uppmärksamhet.

Många lokaltidningar har visserligen rapporterat, men då främst med vinklar om att regionala hjärteprojekt saknar finansiering. Djävulen sitter dock inte i detaljerna denna gång - utan i helheten. Trafikverket planerar nämligen för att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn på sikt ska öka.

Visserligen finns det alltid en intressekonflikt mellan klimatet och behovet av transporter. Att människor exempelvis enkelt kan resa till arbetet är viktigt, men nästan alla resor innebär samtidigt någon form av miljöbelastning.

Fokus bör därför ligga på att göra transporter så miljövänliga som möjligt. Men även om trafikverkets plan innehåller många högtidsord om energieffektivt resande går fortfarande mest pengar till väg.

Det sker trots att vi relativt sett kommer att åka ännu mer bil och lastbil i framtiden. Trafikverket räknar med att såväl person- som godstransporterna ska öka snabbare på väg än på järnväg. Det är till viss del en följd av direkta politiska beslut, höjda banavgifter gör exempelvis att gods kommer att flyttas över från tåg till lastbilar.


Bränslesnåla fordon, sänkta hastighetsgränser och fler fartkameror dämpar visserligen koldioxidutsläppen något. Men inom ett decennium väntas utsläppen från transportsektorn åter öka.

I Sverige finns en bred politisk enighet om att utsläppen av växthusgaser måste minska. Hur är det då möjligt att trafikverket lägger ett förslag som innebär att utsläppen på sikt stiger? Kanske för att regeringen inte har prioriterat att uppfylla målen.

Trafikverket konstaterar att en plan inte är ett tillräckligt starkt verktyg för att klara klimatmålen för transportsektorn. För det krävs också ekonomiska styrmedel. Dessvärre har alliansen dålig historik på området.

Trots att lastbilstransporterna väntas öka kraftigt fram till 2030 säger regeringen exempelvis nej till en kilometerskatt på tunga fordon som kan få åkerierna att lasta effektivare och minimera tomtransporterna. Och ett förslag om koldioxidskatt på flyg har statsminister Fredrik Reinfeldt hånfullt avfärdat som en "semesterskatt". Han har dock inget bra svar på varför flyg - till skillnad från de flesta andra transportslag - ska vara skattebefriat.


Alliansregeringen har heller inte reformerat reseavdraget, som tvärtemot intentionen att gynna glesbygdsbor främst används av bilpendlare i storstadslän. Det framstår som ytterst märkligt då en reform inte bara skulle spara miljardbelopp direkt åt statskassan utan också indirekt genom att behovet av nya kostsamma vägar minskar.

Än finns dock tid för förändring. Den slutgiltiga planen ska klubbas av riksdagen. En mer miljövänlig profil krävs då om inte klimatmålet för transportsektorn ska framstå som lika symboliskt som Socialdemokraternas krav på republik.