Oj, vilken totalsågning av Morgan Johansson

Brottsbalken framstår inte som sammanhängande genomtänkte efter alla enstaka ändringar. Straffskärpningar är inte fel, men de måste hänga ihop.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Justitieminister Morgan Johansson (S) välkomnade förra veckan en utredning som föreslår att psykiskt våld ska kunna ge upp till fyra års fängelse.
Foto: MAJA SUSLIN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utspelen om straffskärpningar haglar, men ingen ser till att helheten blir rimlig. Det är dags att skriva om brottsbalken.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det går inte en vecka utan att något oppositionsparti, eller justitieminister Morgan Johansson (S), föreslår att straffen för x, y och z måste skärpas.

Till och med Vänsterpartiet har anslutit sig. Deras talesperson Linda Snecker brukar ofta skriva saker som: ”Kriminella blir inte mindre brottsliga för att dom sitter länge i fängelse”. 

Men när det kommer till sexköp är V missnöjt med att domen ofta blir böter. Då vill Snecker se förövarna bakom lås och bom. Varje gång.

Det har skett flera välkomna förändringar på senare år, såsom att slopa åldersrabatten för unga vuxna mellan 18 och 20 år som begår grova brott. Dock gjordes det isolerat, och därmed uppstod en oklokt stor skillnad mellan hur 15-17-åringar döms och de något äldre.

Ändringarna är så många att brottsbalken har börjat likna en plottrig anslagstavla. 

Tyvärr görs ingen sammanvägning. Och nu har Lagrådet, de höga jurister vars uppgift är att uttala sig om lagförslag, fått nog.

För att komma åt kriminella är det allra viktigaste dock att uppklarningen ökar och fler därmed dömda

Lagrådet motorsågsmassakrerar justitieminister Johanssons förslag för att komma åt notoriska trafikbrottslingar; de som gång på gång kör fulla eller drogade eller fortsätter fara fram fastän de mist körkortet.

Regeringen vill att återfall på detta område ska ses som försvårande och att ett upprepat brott av normalgraden ska betraktas som grovt.

Lagrådet påpekar att det går helt på tvärs med den vanliga bedömningen - den som vid ett tillfälle är åtalad för flera olika brott får mängdrabatt.

Så motstridiga signaler ska inte finnas i lagboken. Lagrådet konstaterar att regeringen tillsatt en utredning som ska se över mängdrabatten, och menar att det vore klokt att åtminstone invänta den.

Men det klokaste vore att brottsbalken utreddes grundligt - i sin helhet. Alla smärre och större ändringar som har gjorts gör att relationen mellan straffvärden för olika brott stundtals är obegriplig för gemene man.

Om vi tar rattfyllona - med Johanssons förslag skulle den värste notorikern kunna dömas till maxstraffet tre års fängelse, i dag är det två. Det är i sig inte fel.

Men det rimmar illa med att maxstraffet för grov vårdslöshet i trafik - i praktiken att föraren vållat en annan människas död, eller mycket allvarliga skador - är två år.

Politiker i alla partier bör behärska sin lust att kasta fram enskilda förslag om hårdare tag, särskilt nu i valrörelsen.

Det viktiga är att lagboken framstår som genomtänkt, och det gör den inte längre efter alla ryckvisa ändringar.

Det tar tid att arbeta fram en ny brottsbalk, men det måste göras. Och då bör den grundläggande tanken inte längre vara att fängelse är av ondo, och ska begränsas i görligaste mån.

Strafflängder har betydelse. Men för att komma åt brottslighet i allmänhet och gängkriminalitet i synnerhet är en sak mycket viktigare - att fler brott klaras upp.