Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nyval minst dåligt av usla alternativ

För bara några dagar sedan framstod tanken på nyval som fullständigt orealistisk. Nu har ett extraval blivit den logiska utvägen ur ett låst politiskt läge.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I samma stund som riksdagen röstade igenom alliansens budget var S-MP-regeringen rökt. Stefan Löfven stod inför valet att avgå eller att sitta kvar för att så snart som möjligt - den 29 december - utlysa nyval. Han valde det senare - med en kontrollerad vrede som illustrerar hur fjärran från politikens epicentrum som honnörsordet "samarbete" nu har flugit.

Det var väntat. Om han i stället hade avgått skulle talmannen troligen ha vänt sig till Anna Kinberg Batra med frågan om att bilda en ny regering. Om inte det hade gått skulle nästa alternativ ha varit en ensam S-regering.

Men priset för Socialdemokraterna hade troligen blivit högt. Man hade bränt broarna till Miljöpartiet och tvingats regera med en alliansbudget i väntan på ändringförslag som i sig skulle vara svåra att få igenom.

Nu hoppas S att väljarna i stället ska lösa det låsta parlamentariska läget. Kommer de att göra det? Det är svårt att sia om. Att döma av opinionsmätningar den senaste tiden står opinionen relativt still. Risken är överhängande att Sverigedemokraterna växer ytterligare och skapar ett ännu knivigare läge.

Å andra sidan kan regeringskrisen i sig utlösa rörelser i väljarkåren. En möjlig effekt är att de stora och statsbärande partierna, S och M, växer i styrka när känslan av oro breder ut sig. Det ska heller inte uteslutas att nya SD-väljare straffar partiet för dess maktfullkomliga uppträdande. Det är en sak att vilja markera missnöje med den förda migrationspolitiken, en annan att rösta för parlamentariskt kaos.

Alla politiska partier kommer nu att göra sitt yttersta för att vinna kampen om opinionen när skulden ska fördelas för den regeringskris som har uppstått.

Hur som helst finns det inga garantier för att ett nyval dyrkar upp de låsningar som har lamslagit svensk politik. Mycket talar för att vi i stället befinner oss ungefär på samma punkt om några månader.

I bästa fall kan nyvalet trots det tjäna några syften - att skapa legitimitet för nästa regering, att rensa luften och ge utrymme för lite eftertänksamhet.

Efter SD:s besked i tisdags har vi fått ett nytt politiskt landskap. Det går inte längre att regera i minoritet i visshet om att SD följer praxis och låter största block vinna budgetomröstningen.

Om inte valresultatet helt kastar om förutsättningarna kommer det att kräva blocköverskridande överenskommelser. Hur formerna för detta ska se ut är det hög tid att börja fundera närmare kring.

Det finns dessutom en fara i att långvarigt låsa upp hela vänster-höger-skalan i samarbete och låta SD stå ensamt på barrikaderna, måhända tillsammans med V och MP. Det skulle kunna försvaga mitten och förstärka ytterkanterna ytterligare i svensk politik.

Alliansen var i sin fulla rätt att rösta på sitt eget budgetalternativ. Men nu måste även de borgerliga fundera över fortsättningen. En ny tid kräver nya förhållningssätt. Låsningarna måste brytas.