Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nytt förslag: Det ska bli svårare att vara skenhelig

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) mottog utredningen om ett demokrativillkor vid bidragsgivande till föreningar. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den särskilda utredaren, Karin Almgren, överlämnar sin utredning, till demokratiministern. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det nya demokrativillkoret för föreningar som söker statsbidrag har flera bra aspekter. Granskningarna ska bli modernare och mindre naiva.  

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Varför ska staten egentligen dela ut bidrag - 14 miljarder kronor i år - till människors föreningsliv? Vuxna som brinner för något borde väl kunna stå för fiolerna själva? 

De förtroendevalda anser helt enkelt att många föreningar berikar samhället och demokratin, att det bidrar till gemenskap och tillit mellan människor. Forskare, som statsvetaren Robert Putnam, ger dem rätt: när människor möts och samarbetar byggs ett socialt kapital som är hårdvaluta när det gäller att få samhällen att fungera väl.

Men alla föreningar är inte till gagn för det allmänna. Och det är inte rimligt att sådana föreningar finansieras med skattepengar. 

Det är utgångspunkten för den utredning av ett tydligare demokrativillkor som lades fram på måndagen. 

Inte utöva våld, inte kränka eller diskriminera

Bakgrunden är några uppmärksammade händelser på senare år. Våren 2018 beslutade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att stoppa bidragen till Sveriges unga muslimer, SUM, eftersom föreningen inte ansågs leva upp till ”demokratins idéer”. 

SUM överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och fick rätt. Domen är nu överklagad till kammarrätten, av myndigheten. 

Utredningens nya demokrativillkor innehåller sådant som föreningar, och dess företrädare, inte får göra om de vill ha bidrag: inte utöva våld, tvång eller hot, inte kränka någons grundläggande rättigheter och diskriminera - och inte heller rättfärdiga eller främja sådant beteende hos andra. Demokratin får inte motarbetas.

Det innebär att det inte går an att hylla diktaturer och stödja våldsamma organisationer, sträva efter en nazistisk stat eller bjuda in unkna föreläsare. 

Skenhelighet ska inte löna sig

Det är bra att utredaren har utarbetat råd till de handläggare som ska granska bidragssökande föreningar. Det är uppenbart att man vill se mindre naivitet och mer moderna arbetsmetoder. Handläggarna ska exempelvis inte lita blint på det som står i föreningars stadgar och programförklaringar - skenhelighet ska inte löna sig. 

Handläggarna ska också undersöka webbsidor och sociala medier och utröna om föreningen eller dess representanter har synts till i mediefloden. De uppmanas också att agera på tips och ta referenser från alltifrån myndigheter till insatta personer.

Det är en välkommen utveckling. Ska vi ha ett regelverk, ska det vara vettigt.

I grunden är det inte helt oproblematiskt att staten i praktiken dirigerar vad som är acceptabelt att säga och tycka i det civila samhället. Men det är absolut oacceptabelt att föreningar som sprider antisemitism, homofobi, härsken kvinnosyn och våldsromantik stöds av offentliga medel.