Nyanlända måste få lära sig lagar och regler

Från och med oktober kommer alla asylsökande att genomgå en obligatorisk heldag med samhällsinformation I Migrationsverkets regi.
Foto: Expressen
Kunskaper om viktiga lagar som omfattar sexualitet och kroppslig integritet har visat sig vara ytterst bristfälliga bland icke-europeiska migranter.
Foto: Patrik C Österberg / IBL

Okunskapen om viktiga svenska lagar är stor bland icke-europeiska migranter, enligt en ny studie.

Kurserna i samhällsorientering behöver både vässas och bli obligatoriska.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sverige har blivit ett utpräglat invandrarland. På bara några få decennier har Sverige gått från att ha en relativt homogen befolkning till att nästan en femtedel av befolkningen är född utomlands. Andelen är rentav högre än vad den var i USA under de stora immigrationsvågorna kring förra sekelskiftet.

Hur klarar Sverige att introducera nyanlända till lagar och värderingar i det nya landet? Inte speciellt bra, om man ska döma av en ännu opublicerad studie som Svenska Dagbladet har rapporterat om i veckan. 

Institutet för framtidsstudier har ställt frågor till omkring 6 500 icke-europeiska migranter från länder som Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Deras kunskaper om viktiga lagar som omfattar sexualitet och kroppslig integritet visade sig vara ytterst bristfälliga. Endast en tredjedel visste till exempel att man har rätt att säga nej till sex inom äktenskapet och blott en fjärdedel kände till rätten att få göra tidig abort. 

”Det behövs stort fokus på dessa frågor inom utbildningarna i samhällsorientering för migranter, men även inom skolsystemet och samhället i stort,” säger Bi Puranen, en av forskarna bakom studien, till SvD.

Med tanke på skräcksiffrorna från Institutet för framtidsstudier är behovet stort av en bättre introduktion till Sverige.

Enligt de intervjuer som Institutet för Framtidsstudier gjort efterfrågar migranter själva också tydligare information om Sverige. Men i politiken har frågan om samhällsinformation till nyanlända länge burit på en märklig laddning. Den som exempelvis dristat sig till att föreslå undervisning även om svenska värderingar har inte sällan anklagats för att vara ute i dunkla syften.

Det är möjligen en förklaring till att de kurser i samhällsorientering som kommunerna är skyldiga att anordna fortfarande inte är obligatoriska för alla nyanlända. Forskaren Bi Puranen menar att de personer som behöver dem allra mest riskerar att inte ta del av dem.

De senaste åren har det trots allt hänt en del. Viss samhällskunskap ska krävas för att bli svensk medborgare, kurserna för nyanlända har utökats från 60 till 100 timmar och från och med oktober kommer alla asylsökande att genomgå en obligatorisk heldag med samhällsinformation. 

Effekterna av sådana kurser ska för all del inte överskattas, andra forskare menar att de inte alltid utgår från de nyanländas behov. Verklig integration kräver mer tid – och djupare kontakter. Men med tanke på skräcksiffrorna från Institutet för framtidsstudier är behovet stort av en bättre introduktion till Sverige.

Svenska politiker brukar med rätta vara stolta över att Sverige hamnar högt på listor över världens mest jämställda länder. Men hur ska de landvinningarna kunna försvaras om en allt större andel av befolkningen inte ens känner till viktiga lagar på området? 

Kurserna i samhällsorientering behöver både vässas och bli obligatoriska.