Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu spretar det mer
och mer Folkpartiet

Foto: Jens L'Estrade

130318

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Igår presenterades förslaget till nytt partiprogram för Folkpartiet – ”Frihet i globaliseringens tid”. Kontrasten till lanseringen av Centerpartiets förslag tidigare i vintras kunde knappast vara större. Där Centerpartiets programgrupp uttryckligen ville väcka debatt och känslor – och gjorde det med besked – håller sig Folkpartiets förslag till i en tryggare socialliberal mittfåra, långt från månggifte. Följaktligen tycks heller ingen riktigt vare sig jubla eller bua åt förslaget.

Tonvikten bland de förslag programgruppen valde att lyfta fram på DN Debatt i går ligger på det tema som Lars Leijonborg skrev en hel bok om redan inför valet 2006: Hur ska Sverige klara sig i den globala konkurrensen?

Svaret klingar klassisk socialliberalism: å ena sidan förbättrade villkor för företagen, å andra sidan välfärd på lika villkor – möjligen med en liten övervikt på det förra. Folkpartiet lyfter fram såväl behovet av reformerad arbetsrätt som slopad värnskatt för att öka konkurrenskraften. Man identifierar också korrekt de höga ingångslönerna som ett problem för att få in fler unga och utrikes födda på arbetsmarknaden.

Att Folkpartiet anno 2013 vare sig väcker starka känslor eller medieuppmärksamhet handlar säkert till stor del om partiets läge i opinionsmätningarna. Dagens opinionsstöd på omkring 6 procent är visserligen knappt hälften av jubelsiffrorna 2002, men marginalen ner till fyraprocentsspärren tycks ändå betryggande.

Till skillnad från olycksbröderna Centerpartiet och Kristdemokraterna har Folkpartiet i skolfrågan länge haft en lyckad profilfråga. Men frågan är hur länge till den kan vara en valvinnare. För inne på sitt sjunde år som skolminister fungerar Jan Björklunds taktik att skylla problem på den socialdemokratiska flumskolan allt sämre. Visst tar det tid att vända skolutvecklingen, men något måste väl ändå vara Björklunds ansvar numera? Enligt flera mätningar har nu Socialdemokraterna högre förtroende än Folkpartiet i skolfrågor och Moderaternas utspel visar att de är fast beslutna att göra också skolfrågan till sin.

Folkpartiet behöver ett nytt politiskt projekt för att inte riskera att göra de borgerliga kamraterna sällskap i dansen kring fyraprocentsspärren.

De signaler partier skickar ut är dock spretiga. Utnämningen av Maria Arnholm som jämställdhetsminister och öppningen för en tredje pappamånad signalerar en återgång till socialliberalism. Å andra sidan tog Jan Björklund batongliberalismen till nya höjder när han nyligen krävde Patriotmissiler till Gotland.

Stora partier som Moderaterna och Socialdemokraterna kan kosta på sig att vara breda kyrkor. För mindre partier är det dock viktigare med en tydlig profil. Men vilken nästa stora folkpartifråga kan bli ger förslaget till partiprogram inte mycket vägledning till.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!