Nu måste EU hålla uppe pressen på Polen

Onödig flygning? I spurten av första omgången i presidentvalet drog Duda till USA för att träffa sin kollega Trump.
Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN
EU-flaggan. Syntes inte i valrörelsen, men förstås på alla byggnadsverk som delbetalts med unionspengar.
Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Polen missade en historisk chans att stoppa nedmonteringen av demokratin. Nu är det upp till EU att hålla pressen uppe.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Nära sju av tio polacker röstade. Med den minsta marginalen i presidentvalets historia sitter Andrzej Duda kvar: 51,2 procent av väljarna stödde honom.

Man vet vad man har och vad man får. Eller snarare har fått, tycks många polacker ha resonerat. Under de fem år som Duda har varit president har barnbidraget höjts och ges nu lika stort till alla, 500 zloty per barn. Det är runt 1 250 kronor i månaden.

Den pensionsreform som beslutades av ett tidigare centerliberalt parlament har ställts in. Pensionsålder ska förbli 65 år för män och 60 år för kvinnor. Inte höjas till 67 år.


Det har varit uppskattat. Liksom den engångsutbetalning till pensionärer som gjordes i maj i fjol, 1 100 zloty extra, i anslutning till EU-valet.

Det har varit uppskattat. Liksom den engångsutbetalning till pensionärer som gjordes i maj i fjol, 1 100 zloty extra, i anslutning till EU-valet. 

Nu är det inte Duda som kommit med förslagen; det är regeringen, som representerar partiet Lag och Rättvisa, PiS. Men Duda hör hemma i samma läger, och har sällan använt sin möjlighet att lägga veto mot förslag.

Formellt gjorde han det visserligen mot första förslaget till ny lag för hur domare tillsätts och pensioneras. Men de förändringar som gjordes därefter var kosmetiska. Regeringens möjlighet att plocka bort misshagliga domare utökades.

EU har protesterat, hittills utan effekt.

Under åren med PiS har public service förvandlats till språkrör för regeringen. Ledande partiföreträdare talar om vikten att nationalisera fria medier, alltså stoppa utländska ägare

Den förlorande presidentkandidaten Rafal Trzaskowski, från liberala Medborgarplattformen, har argumenterat för ett fritt och oberoende rättsväsende och fria medier. Liksom för rättigheter för personer som inte passar in en snävt katolsk familjenorm. Och för bibehållen beslutsmakt för lokala och regionala demokratiska församlingar.

Eftersom förloraren fick nästan hälften av rösterna kan man nära ett hopp om att PiS-regeringen ledd av Mateusz Morawiecki ta hänsyn till det och inte gå vidare med inskränkningar av grundläggande friheter utan snarare återupprätta dem som fanns.

Om Polen fortsätter på den illiberala inslagna vägen måste EU sätta hårt mot hårt. Och naturligtvis även mot Ungern som är steget före i odemokratisk riktning.

Om Polen fortsätter på den illiberala inslagna vägen måste EU sätta hårt mot hårt. Och naturligtvis även mot Ungern som är steget före i odemokratisk riktning.

Polen är den EU-medlem som får störst ekonomiska bidrag netto i unionen. Tack vare det, frihandeln och den fria rörligheten har polackerna nått en välståndsnivå de inte haft förut. 

Men EU är inte bara till för att hjälpa medborgarna att nå ekonomisk trygghet. EU är till för att garantera demokratiska rättigheter för individerna.

Om enskilda stater sviker detta måste EU agera. Det går att dra in rösträtten vid stats- och regeringschefernas toppmöte. Det går att dra ner på de ekonomiska bidragen.

Men det går inte att bara se på när nationalkonservativa politiker underminerar den europeiska rättsordningen. Det är varken lag eller rättvisa.