Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu krävs en handlingsplan

På flykt. Över 50 miljoner människor i världen är på flykt från sina hem. Det är dags för Sveriges regering och riksdag att se till att vår migrations- och integrationspolitik fungerar. Bilden visar kurder som flytt undan IS-terroristernas offensiv i Syrien. Foto: Vadim Ghirda/AP

Inte sedan andra världskriget har så många varit på flykt som nu - 51 miljoner människor. De fasansfulla krigen i Syrien och Irak visar inga tecken på att avta. Diktaturens Eritrea driver allt fler att lämna landet och det imploderande Libyen erbjuder en väg ut för desperata människor som söker sig till det stängda Europa.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Samtidigt sluter sig många av Europas länder. I syd tävlar man om att ha det sämsta mottagandet och att släppa igenom asylsökanden utan att ta fingeravtryck, i strid med Dublinförordningen. I norra Europa ägnar man sig i stället åt signalpolitik som ska verka avhållande på asylströmmarna.

Sverige står ensamt kvar med en migrationspolitik som går i den motsatta riktningen. Ännu har exempelvis inget annat EU-land följt det svenska principbeslutet att bevilja permanenta uppehållstillstånd till flyende syrier.

Som väntat leder detta till att allt fler söker sig hit. I år uppskattar Migrationsverket antalet asylsökanden till 83 000 i huvudscenariot. För nästa år skriver verket nu upp prognosen till mellan 80 000 och 105 000 asylsökanden - den högsta siffran någonsin. Även för åren därefter höjs prognoserna.

Det finns alltså inget tillfälligt över årets stora flyktingmottagande. Det är en verklighet som kräver politiskt ansvarstagande. Det duger inte längre att bolla runt ansvaret - mellan Migrationsverket och kommunerna och mellan kommunerna och staten.

 

Det är regering och riksdag som har det yttersta ansvaret för att se till att svensk migrations- och integrationspolitik fungerar. Det gör den inte i dag. Tvärtom ser vi konturerna av ett systemhaveri.

Att erbjuda flyktingar tak över huvudet temporärt på asylboenden är det minsta problemet, även om standarden ofta är låg och småkommuner körs över med kort varsel. Inte heller är finansieringen ett olösligt problem. Visserligen ökar kostnaderna snabbt under åren framöver; bara nästa år väntas migrationen kosta 17,4 miljarder kronor och integrationen 16,5 miljarder. Men betydande delar av den förstnämnda posten tas ur biståndsbudgeten.

 

Det svåraste problemet är integrationen. Enligt dagens system ska flyktingar som har fått sin asylansökan beviljad erbjudas en kommunplats för att på så vis slussas in i samhället. Men antalet sådana platser motsvarar inte alls behovet. Följden blir att människor fastnar på asylboenden eller tar saken i egna händer och flyttar in hos släktingar eller köper en falsk adress. Det är en ohållbar situation. S-MP-regeringen bjuder nu in riksdagens alla partier, utom SD, för att diskutera hur man kan skapa en jämnare fördelning mellan kommunerna. Den ansatsen räcker inte på långa vägar.

Det krävs en krisinsikt hos regeringen. Detta är sannolikt den största samhällsutmaning som Sverige står inför. Bostadsbristen måste få en akut lösning, politiken ställas om på viktiga områden och regeringen måste ligga på för att få till stånd en jämnare fördelning av bördorna inom EU.

Att låtsas som någonting annat vore direkt ansvarslöst.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!