Nej till att hjälpa IS-jihadisterna hem

Foto: MEDYAN DAIRIEH / ALL OVER PRESS/ALL OVER PRESS ZUMA PRESS
Foto: GAIL ORENSTEIN/NURPHOTO/REX / GAIL ORENSTEIN/NURPHOTO/REX REX FEATURES
Foto: NAINA HELEN JÅMA/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det är en stötande straffrihet som väntar IS-krigare som kommer tillbaka till Sverige.

Sverige är inte rustat för att hantera hemvändande IS-jihadister. Regeringen bör säga nej till att aktivt hjälpa dem tillbaka. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

IS sista fäste i Syrien - Baghouz - är på väg att falla. I helgen uppmanade USA:s president Donald Trump Europas länder att ta tillbaka över 800 tillfångatagna IS-krigare med familjer.

Runt om i Europas huvudstäder pågår febrila överläggningar kring hur man ska agera. USA:s begäran reser en rad frågor av såväl principiell som praktisk natur: Hur långtgående är en stats ansvar för att bistå sina egna medborgare i nöd, i detta fall självförvållad sådan? 

Vilka är Sveriges - och andra västländers - skyldigheter gentemot de krigsdrabbade befolkningarna efter att vi har exporterat jihadister dit? Och hur ska man se på det faktum att det även finns barn med i bilden?

Det är också oklart hur alternativen ser ut på plats. Finns det exempelvis möjligheter att ställa IS-krigarna inför rätta i regionen? 

I praktiken råder straffrihet för IS-jihadisterna

Med reservation för att många frågetecken återstår bör regeringen säga nej till att föra hem IS-anhängarna. Precis som flera S-ministrar påtalar har UD haft den högsta graden av avrådan från resor till Syrien sedan år 2011. 

Medborgare som ändå har valt att ansluta sig till en av historiens värsta terrorsekter kan inte räkna med att svenska utlandsmyndigheter ska rycka ut till deras undsättning. Inte ens när svenskar utan egen förskyllan har hamnat i en nödsituation finns det någon självklar rätt att bli evakuerad av UD.

Sverige har heller ingen beredskap för att ta emot IS-krigarna. I teorin finns det inget som förhindrar svenska domstolar att bestraffa de mord, våldtäkter och andra krigsförbrytelser som IS-anhängare har begått i Syrien och Irak. Men i praktiken är möjligheterna att bevisa dessa illdåd små. Polisen är ju tusentals mil borta från brottsplatsen och några vittnen finns inte heller att tillgå.

Hittills har ingen av de 150 personer som återvänt från IS till Sverige dömts för brott begångna i konfliktzonen. Det säger det mesta om möjligheterna att skipa rättvisa.

Såväl alliansen som de rödgröna har släpat fötterna efter sig

I Norge har man varit betydligt mer framgångsrik. Där har man en lag som förbjuder samröre med - och deltagande i - terrororganisationer. I Sverige finns sådan lagstiftning ännu inte på plats. Som terrorexperten Magnus Ranstorp uttrycker det har det varit en kedjereaktion av senfärdighet. Först år 2016 blev det förbjudet med terrorresor, vilket innebär att de flesta som återvänder från IS inte ens kan dömas för det brottet. 

Det är en stötande straffrihet som väntar IS-krigare som kommer tillbaka till Sverige. Det är ett hån mot deras brottsoffer i Syrien och Irak, men jihadisterna utgör också en akut säkerhetsrisk för Sverige.

Såväl alliansregeringen som den rödgröna regeringen har släpat fötterna efter sig i kampen mot terrorismen. Inte ens ett förebyggande arbete värt namnet finns på plats. Det är en oförsvarlig försumlighet.

I det läget finns det bara ett svar att ge till Trump: nej.


Läs också: Kan vi lite på de rödgröna i kampen mot terrorismen?