Närodlat är inte
alltid klimatsmart

Komplicerade system. Det är svårt att handla och äta grönt genom att enbart använda sunda förnuftet. De produktionssystem som omger oss är oerhört komplicerade och en produkts miljöpåverkan är ingenting vi kan mäta med våra sinnen.
Foto: Ylwa Yngvesson

Är det miljösmart att strunta i den lilla plastpåsen när man köper tomater? Bör man i stället bära de röda sfärerna i famnen fram till kassan? Det skulle man kunna tro. Men om alla gjorde så, skulle X antal tomater gå sönder på vägen. De skulle kasseras och ersättas med nya, vilket inte är miljösmart alls. Liten plastpåse är alltså bättre ingen plastpåse, i detta fall.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det är svårt att handla och äta grönt genom att enbart använda sunda förnuftet. De produktionssystem som omger oss är oerhört komplicerade och en produkts miljöpåverkan är ingenting vi kan mäta med våra sinnen.

Men inte ens expertmyndigheterna har det helt lätt, tydligen. Svenska Dagbladet rapporterar att Jordbruksverket är kritiskt till delar av Livsmedelsverkets nya kostråd. Bland annat ifrågasätter man användandet av begreppet "närproducerat". Livsmedelsverket rekommenderar att vi köper känsliga produkter från vårt närområde eftersom transporter står för stora utsläpp av växthusgaser. Men Jordbruksverket stöder inte den tesen: "Det går inte att säga generellt att växter som odlas i Sverige har mindre påverkan på miljön eller klimatet än växter som odlas i exempelvis Spanien", enligt Jordbrukverkets Katarina Johansson.

Begreppet närproducerat tål definitivt att problematisera. Transporterna utgör bara en del av en varas miljöskuld och storleken kan variera mycket. Hur varan har producerats - sol i Spanien, uppvärmt drivhus i Sverige? - spelar också roll.

Dessutom har ord som närproducerat och närodlat en fosterländsk, idyllisk laddning som lätt kan förföra. Det är knappast någon slump att Centerpartiet numera använder parollen "Närodlad politik" så mycket man kan. Bland annat skriver partiet att "närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska ligga."

"När-" låter kort sagt bra. Men det behöver inte vara mer matnyttigt än när storföretag kallar sina produkter "Mor Majas kåldolmar" eller "Tant Lisas blåbärssylt". En "närproducerad" plommonmarmelad kan vara kokad på en gård alldeles i närheten - av plommon som rest hit från andra sidan jordklotet, som Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter, säger till SvD.

Så länge det inte finns några regler för vilka produkter som får kalla sig närodlade eller närproducerade bör de faktiskt tas med en nypa salt.

För den som vill äta miljö- och klimatsmart finns det dock lättföljda riktlinjer: Ät mindre kött - mycket mindre kött. Ät framför allt mindre nötkött, för nöten är stora klimatdräpare. Dessutom är rött kött cancerogent. Lamm är också växthusgasbovar av stora mått. Kyckling är inte oproblematiskt. Mycket bättre är att ta sitt protein från baljväxter. Ska man äta fisk, ska den vara hållbart fiskad eller odlad. Och handla och förvara klokt: att köpa mat och sedan kasta den är ju som att spotta planeten rakt i ansiktet.

De här råden framkallar ingen närodlad, handkavlad "Mor Maja"-känsla, tyvärr. Men de spelar en oerhörd roll.


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.