Naomi Abramowicz

Sverige är ett paradis för jihadister

Det behövs mer förebyggande arbete för att stoppa jihadister. Det duger inte att Sverige är långt efter övriga Europa.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Välkommen till Sverige. Landet i Europa, efter Belgien, som har flest jihadister per capita. Enligt Säpo har 300 personer rest till Irak eller Syrien för att ansluta sig till jihadistgrupper som Islamiska staten.

Jämfört med andra europeiska länder har Sverige varit påfallande sent med förebyggande åtgärder för att stoppa rekryteringen till IS. Enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp har den svenska senfärdigheten flera orsaker.

För det första har det funnits en osäkerhet kring vem som äger frågan. Det har varit svårt att överföra initiativ från stat till kommun – och det är i kommunerna som arbetet måste ske. Vem eller vilka som styr på lokal nivå har också betydelse.

För det andra finns en stark beröringsskräck i Sverige då frågan är tätt sammankopplad med islam. Vare sig myndigheter eller politiker har velat ta tag i frågan. Man har valt att blunda.


Men nu går det inte att blunda längre. Inte när det rapporteras om att fler svenskar ansluter sig till IS för att lemlästa och mörda. Bara förra veckan reste en 25-åring från Borlänge till Syrien för att strida för IS.

De politiska initiativ som har presenterats mot våldsbejakande islamister har lämnat en del i övrigt att önska. I maj presenterade Stockholms stad sin strategi mot våldsbejakande islamism. Den fick, föga förvånande, häftig kritik.

I det niosidiga dokumentet, som har tagits bort från stadens hemsida, föreslogs exempelvis att ett genusperspektiv var nödvändigt för att säkerställa att stödet anpassas till allas behov. Av förklarliga skäl fick Stockholms stads ledning backa. Ett nytt förslag ska presenteras i höst.

Stockholmsfiaskot kan jämföras med Köpenhamns avsevärt proffsigare strategi som presenterades i går. Den är 50 sidor lång och innehåller femton konkreta förslag. Danmark har blivit världsberömt för sitt effektiva förebyggande arbete mot våldsbejakande islamism.


Vad behöver göras för att vi ska hinna ikapp vårt grannland? Hur stoppar vi Sverige från att toppa jihadistligan?

Under Almedalsveckan presenterade terrorismforskarna Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Linus Gustafsson en utredning för Mona Sahlin om hur det förebyggande arbetet kan bedrivas lokalt. Bland annat rekommenderas lokala samordnare, avhopparverksamhet och stöd för anhöriga.

Dessvärre spelar det ingen roll hur goda förslag och välarrangerade planer som presenteras ifall de inte fullföljs på lokal nivå. Om Sverige inte ska hamna sist i klassen behövs modiga lokalpolitiker som vågar ta frågan på allvar. I dag är allt för många rädda för att stöta sig med potentiella väljare eller att kallas för islamofober.

Sedan måste Sveriges muslimska församlingar och moskéer engagera sig mer. Deras aktiva medverkan är en förutsättning för att vinna förtroendet hos dem som befinner sig i riskzonen.


Tidigare i somras gick Abd al Haqq Kielan, imam och ordförande i stora moskén i Eskilstuna, ut och vädjade om att fler muslimer ska engagera sig i kampen mot extremismen (7/7 AB). Men han är en av få.

Om Sveriges inte ska bli världsledande exportör av jihadister behöver fler skaka av sig föreställningen att den som pratar om våldsbejakande extremism gynnar mörka krafter. Annars kommer Sverige inte längre vara landet som förknippas med ABBA och Astrid Lindgren - utan med lemlästande jihadister.