Naomi Abramowicz

En myndighet för mycket

Finns det något mer typiskt svenskt än en myndighet för civilsamhället?

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), en av Sveriges minst nödvändiga myndigheter, har slagit till igen.

På tisdagen rapporterade Ekot att den ideella organisationen Wikimedia Sverige har tilldelats 486 000 kronor av MUCF för att fler av kvinnligt kön ska bidra till den fria encyklopedin Wikipedia.

Sara Mörtsell, utbildningsansvarig för Wikimedia, menar att det finns en stor underrepresentation av kvinnor och andra grupper på Wikipedia. I dagsläget är det mest män som skriver.

Och vad gör organisationen för pengarna? Jo, den använder sina 486 000 kronor för att anordna skrivarstugor där kvinnor möts och lär sig hur man gör för att lägga till information på Wikipedia. Sannerligen en välgärning för den svenska demokratin.


Det är inte första gången som Wikimedia får ta del av pengarna i statens djupa ficka. Under de senaste tre åren har föreningen fått närmare 1,3 miljoner kronor.

Hur har det gått då? Har Wikimedia lyckats med sitt mål? Det är svårt att säga, kommenterar Mörtsell. Men det är i alla fall väldigt uppskattat av deltagarna. Det är glädjande att åtminstone några anser att det är välspenderade pengar.

Det här är inte första gången som MUCF har delat ut bidrag till tveksamma ändamål. Myndigheten har gjort slöseri med pengar till en konstart.

I vissa fall har bidragen inte enbart varit onödiga, utan rentav skadliga. MUCF, och särskilt dess tidigare inkarnation Ungdomsstyrelsen, har hamnat i blåsväder flera gånger för att ha understött organisationer som inte har gjort sig förtjänta av statsbidrag. Bland annat olika religiösa organisationer med dunkla motiv.

Tidigare i år uppdagades det att myndigheten gett 300 000 kronor till Sveriges Förenade Muslimer (SFM) inom ramen för projekt mot "intolerans och rasism". SFM är knappast en organisation som har gjort sig känd för sitt starka engagemang mot intolerans och rasism.

Den har bland annat anordnat konferenser med minst sagt kontroversiella talare. En av dem är Sveriges mest kända jihadistpredikant, som också figurerade i Uppdrag Granskning om "Jihad i Göteborg" (22/4). Michael Skråmo bor numera i Islamiska statens huvudstad Raqqa och gör Youtube-videor där han uppmanar sina svenska bröder att ansluta sig till IS kamp.


Det är garanterat vare sig första eller sista gången som myndigheten delar ut pengar till ett ovärdigt ändamål. Med tanke på hur många ansökningar som hanteras per år kommer de aldrig kunna göra tillräckligt noggranna utredningar av varenda organisation som söker bidrag. Det skulle kräva enorma resurser. Därför kommer det alltid att ske "olycksfall i arbetet".

Det finns ett sätt att se till så att det inte händer igen: att sluta ge mångmiljonsummor till föreningslivet. Hela idén med en myndighet för civilsamhället är något av en paradox. Poängen med civilsamhället är ju att det ska vara en arena som inte styrs av staten. Men den svenska myndighetsivern vet inga gränser, till både byråkraternas och bidragstagarnas glädje.

MUCF:s medel består till största del av skattepengar. Bara i år ska drygt 300 miljoner kronor delas ut till olika projekt.

Människors surt förvärvade slantar bör användas varsamt och med respekt. Det kan man knappast säga att MUCF har gjort. Frågan är om vi inte skulle kunna klara oss ganska bra utan myndigheten.