Muf-Dousa hade klokare åsikter än Timbro-Dousa

Foto: OLLE SPORRONG
Foto: OLLE SPORRONG
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Som Muf-ordförande var Benjamin Dousa en av få som kritiserade M:s syn på arbetskraftsinvandringen. Nu har han bytt fot. Tack och lov har M samtidigt börjat tycka som Muf-Dousa 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Moderaterna värnade länge och envetet alliansens reform av arbetskraftsinvandringen från 2008. Den innebar bland annat att tidningsutdelare och diskare från andra sidan jordklotet välkomnades med samma öppna armar som IT-tekniker och ingenjörer. 

Systemet är unikt generöst i västvärlden, vilket oseriösa företagare och brottsnätverk snabbt insåg. Eftersom ett arbetstillstånd ger människor från fattiga länder chansen att få permanent uppehållstillstånd i Sverige och full tillgång till välfärden för både sig och familjen, har det blivit en svart handelsvara värd hundratusentals kronor. 

Benjamin Dousa var en av dem inom M som tidigt såg bristerna.

I oktober 2019 uppmanade han Moderaterna att tänka om och åtgärda problemen. Stor invandring av lågkvalificerad arbetskraft från fattiga länder ”innebär nästan alltid en minusaffär för skattebetalarna”, sa den dåvarande Muf-ordföranden till Aftonbladet

Han är numera vd för näringslivets tankesmedja Timbro, som alltid älskat den ursprungliga reformen.

Självklart ska det gå lätt och smidigt för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare att komma hit, påpekade han. Men han ville stoppa det orimliga i att man kan komma hit, ”jobba deltid på McDonalds” och dessutom ta hit sin familj – som har rätt till socialbidrag.

Sedan dess har Moderaterna gjort som Dousa ville, omprövat sin politik. Bland annat kräver man att utomeuropeisk arbetskraft måste tjäna minst 32 000 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Ett sätt att stoppa låglönearbetarna. 

Men är Dousa nöjd nu? Dråpligt nog inte. Han är numera vd för näringslivets tankesmedja Timbro, som alltid älskat den ursprungliga reformen. 

Nu riktar Dousa hård kritik mot Moderaternas helomvändning. Kravet på 32 000 i månaden ”riskerar att skada Sverige”, skriver han på SvD Debatt. Visst, handeln med arbetstillstånd och brukarimporten av funktionshindrade och assistenter är ju trist, men det kan ”hanteras”, oklart hur. 

Behovet av lågkvalificerad arbetskraft kan företagen mätta inom Sverige och EU:s inre marknad.

Så talar en lobbyist som snävt fokuserar på företagens arbetskraftsbehov. Men Moderaterna, som vill vara statsbärande, måste se till allmänintresset. De kan inte ignorera larmen från rättsvårdande myndigheter om att arbetstillstånd har blivit en betydande inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Att utländsk arbetskraft utnyttjas systematiskt. Eller att arbetskraftsinvandring blivit ett sätt att ta sig till Sverige när migrationspolitiken stramas åt. 

Behovet av lågkvalificerad arbetskraft kan företagen mätta inom Sverige och EU:s inre marknad – där det finns en halv miljard invånare. Finns det stort behov av en särskild kategori lågkvalificerad arbetare går det att skapa undantag. Särskilda spår kan inrättas för färdiga akademiker som har utbildat sig i Sverige, exempelvis. Men arbetskraftsinvandringen måste stramas åt rejält.

Det är välkommet att Moderaterna numera tycker mer som Muf-Dousa än som Timbro-Dousa.