Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Morgan måste slå vakt om ålderstesterna

Kritiken från framstående rättsläkare mot RMV:s ålderstester bör tas på allvar. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN och JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kritiken mot en av de metoder som används i åldersbedömningar av ensamkommande bör tas på allvar. Det handlar om att slå vakt om ålderstesternas legitimitet.

 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det tycks vila en förbannelse över frågan om medicinska ålderstester. Först vägrade svenska barnläkare att utföra uppdraget, vilket fick till följd att Sverige till skillnad från våra grannländer stod utan ett avgörande instrument för att bedöma åldern hos asylsökande utan känd identitet. 

Effekten blev dramatisk. Under 2015 tog Sverige emot runt 40 procent av alla asylsökande som uppgav sig vara ensamkommande minderåriga i hela EU. Män och barn har blandats på HVB-hemmen utan kontroll och vuxna har kunnat ta genvägar genom rättvisan genom att låtsas vara barn.

I panik införde regeringen ID-kontroller mot gränsen mot Danmark i januari 2016. Kravet på giltiga passhandlingar träffade med närmast kirurgisk precision den stora gruppen papperslösa ensamkommande.

Det som var humbug i går är facit i dag

I maj samma år fick Rättsmedicinalverket (RMV) uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar. I samråd med Socialstyrelsen beslutade RMV att två olika metoder skulle användas i kombination - röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av knä. 

Det är uppenbart att metodvalet skedde mot bakgrund av den omfattande kritiken i debatten mot befintliga metoder för åldersbedömning. RMV skulle därför inte bara luta sig mot beprövad erfarenhet, utan även ta hänsyn till "aktuell forskning".

Nu rasar kritiken återigen mot ålderstesterna. Denna gång gäller kritiken att Sverige har valt en för ny och oprövad metod i stället för att luta sig mot de vedertagna metoder som redan används i andra länder, såsom röntgen av tand, hand och nyckelben.

Det som ansågs vara humbug i går är alltså facit i dag. 

Om Sverige bara hade nöjt sig med att vara ett land som andra på detta område hade vi haft väl fungerande ålderstester för länge sedan. Dessutom hade mottagandet av ensamkommande legat på en helt annan och mer hanterbar nivå.

Nej, ålderstester kan inte liknas vid skallmätning

Mycket av kritiken mot ålderstesterna skjuter över målet. Det görs jämförelser med skallmätning och rättsskandaler. Men bevisbördan i migrationsärenden ligger på den asylsökande. Det är hen som ska göra sin ålder sannolik. När detta misslyckas erbjuds hen att göra en medicinsk åldersbedömning, vilket är betydligt mer rättssäkert än att Migrationsverkets handläggare ska gissa sig fram till en ålder.

Den medicinska bedömningen kan aldrig bli exakt. Men den ska givetvis vara så exakt som vetenskapen möjliggör. Därför måste den kritik som framförs från en rad framstående rättsläkare tas på största allvar. 

Om det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd för använda knäröntgen bör RMV snarast byta ut den metoden mot en mer tillförlitlig dito. Prestige och andra låsningar får inte stå i vägen för en sådan omprövning. 

Ytterst är det justitieminister Morgan Johanssons (S) ansvar att se till att legitimiteten för ålderstesterna värnas. Han bör ta det ansvaret i stället för att ducka.

 

Läs också: Fel att ge amnesti till ensamkommande 

 

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!