Morgan Johansson har kapitulerat för MP

Jämställdhetsminister Märta Stenevi, MP, och migrationsminister Morgan Johansson, S, presenterar förslaget till nya migrationslagar.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Socialdemokraterna vill ge sken av att den nya migrationslagen kommer att bli historiskt stram. I själva verket öppnar den för stort godtycke och ökad invandring.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Migrationsminister Morgan Johansson, S, är mån om att framstå som en garant för stram invandringspolitik. Han har därför försökt spela ned betydelsen av den utökade humanitära skyddsgrund för vuxna som regeringen – på Miljöpartiets initiativ – föreslog i fjol. I februari i år sa han till exempel att den inte kommer att omfatta personer som tidigare har fått ett lagakraftvunnet ut- eller avvisningsbeslut.

När regeringen på torsdagen presenterade sitt förslag till framtida migrationslagar stod det klart att detta inte stämmer. Även ensamkommande som inte uppfyller gymnasielagens krav och som redan har fått besked om att de måste lämna Sverige ska ha rätt att söka på den nya skyddsgrunden, meddelade MP-språkröret Märta Stenevi.

I praktiken vill regeringen alltså underminera beslut som fattats av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Ett nej ska inte vara ett nej. Förhoppningsvis kommer Lagrådet att ha synpunkter på den märkliga ordningen.

Reformen kan med rätta beskrivas som ett slags smygamnesti för ensamkommande. Men eftersom det handlar om förslag till permanent lagstiftning är effekterna betydligt större än så.

Om det blir maktskifte efter nästa val lär den nya regeringen snabbt riva upp denna lagstiftning.

Den humanitära skyddsgrunden för vuxna – den mest generösa sedan början av 2000-talet – ska dessutom omfatta fler än de personer som tidigare har fått stanna på grund av just skyddsbehov. Även personer som har fått tillfälliga uppehållstillstånd för studier, arbete eller relationer i Sverige kan få stanna här om de har ”rotat sig”. Förslaget lär öka invandringen, göda skuggsamhället och motverka myndigheternas återvändandearbete. 

Inte heller i andra avseenden är det nya migrationsförslaget så stramt som Socialdemokraterna vill ge sken av. Det stora numret är att huvudregeln i framtiden ska vara tillfälliga uppehållstillstånd. Men det lär få liten praktisk betydelse. Den som en gång har fått skyddsstatus i Sverige får nästan alltid behålla rätten att stanna. Hela 99 procent av alla förlängningsansökningar under 2020 för personer med tillfälliga uppehållstillstånd av skyddsskäl beviljades. 

Kravet på kunskaper i språk och samhällskunskap för att få permanent uppehållstillstånd ska dessutom införas först år 2025. Enligt Annika Hirvonen, MP:s gruppledare i riksdagen, är det en seger som innebär att de som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 slipper de kraven.

Lagrådsremissen visar att Socialdemokraterna har kapitulerat för Miljöpartiets syn på invandring. Förhoppningarna om en långsiktigt hållbar migrationspolitik som har ett brett stöd i riksdagen kan därmed skrotas.

Om det blir maktskifte efter nästa val lär den nya regeringen snabbt riva upp denna lagstiftning.

Det gör den i så fall rätt i.