Moderaterna har tagit på sig ledartröjan

Ulf Kristersson har tidigare varit socialförsäkringsminister och har ett starkt engagemang för sjukförsäkringsfrågan.
Foto: Sven Lindwall
Moderaterna tar påsig ledartröjan.
Foto: Anna-Karin Nilsson

Ett långt maktinnehav brukar innebära att en regering går in i ett slags slumrade förvaltarfas. Idéerna har tagit slut och ministrarna gör sitt bästa för att marknadsföra gamla ståndpunkter som nya. Och statsministern är påtagligt frånvarande från den dagspolitiska debatten.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Vi såg det under Göran Perssons sista regeringsår 2006. Och vi såg det under Fredrik Reinfeldts 2014.

Det anmärkningsvärda är att regeringen Löfven redan under sitt första år gått in i denna slummer. Bristen på handlingskraft och reformagenda är slående. Alliansregeringen var vid tillträdet 2006 väl förberedd och drog upp ett snabbt reformtempo. Anders Borg tog befälet, stakade ut arbetslinjen och gav sig med entusiasm in i jobbet.


Men Magdalena Andersson? Finansministern har under sitt första arbetsår varit extremt frånvarande. Vilka är hennes egentliga politiska ambitioner? Trivs Andersson verkligen med jobbet?

Med en slumrande regering finns en gyllene chans för oppositionen att sätta den politiska dagordningen och Moderaterna börjar växa in i rollen som ledande oppositionsparti. Partiet sprutar ut politiska förslag; det handlar om allt från mer idrott på fritidshemmen, senare start på skoldagen, sänkta flyttskatter till en extra karensdag i sjukförsäkringen.


Att Moderaterna ägnar ett stort avsnitt i sin ekonomiska rapport åt just sjukförsäkringen är inget tillfällighet. Här pågår en verklig kostnadsexplosion, och regeringen tänker dessutom förlänga sjukskrivningarna genom att avskaffa kontrollstationen i den så kallade bortre parentesen. Moderaternas skuggfinansminister Ulf Kristersson har - med sin bakgrund som socialförsäkringsminister - dessutom ett särskilt engagemang för frågan.

Moderaterna vill av rättviseskäl ersätta karensdagen med ett karensavdrag på en genomsnittlig veckolön så att personer som jobbar ett fåtal dagar inte får betala mer än andra. Här har vi ännu ett exempel på regeringens passivitet som inte expedierat detta gamla - och riktiga - fackliga krav.


Det kan tyckas drastiskt av Moderaterna att vilja införa ytterligare en karensdag, alltså ett andra karensavdrag. Men det avdraget kommer först vid sjukskrivningsdag 15 när försäkringskassan tar över betalningsansvaret. Och något måste absolut göras.

Utgifterna skenar och förväntas öka med ungefär fyra miljarder varje år de närmsta kommande åren Prognosen för sjukpenningkostnaden 2019 motsvarar ungefär hela försvarsbudgeten på drygt 40 miljarder - i ett av världens friskaste länder.

Att Moderaterna börjar ta på sig ledartröjan för oppositionen är bra för Sverige.