Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Boris Johnson fattar att klimatpolitik ger tillväxt

Boris Johnson lanserade sin klimatplan på onsdagen. Förhoppningsvis smittar entusiasmen till och med Moderaterna.
Foto: IMAGEPLOTTER/REX / IMAGEPLOTTER/REX/IBL REX FEATURES

Boris Johnson och den gröna högern förstår att klimatomställningen är en tillväxtstrategi. Ingenstans är den insikten viktigare än i ett litet, öppet land som Sverige. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Tycka vad man vill om Boris Johnson, men han har ett driv som svenska politiker inte skulle kunnat uppamma ens efter fyra Red bull.

I våras hamnade den brittiska premiärministern på intensiven. I somras rasade opinionssiffrorna. Och under hösten har brexit kört fast. Men ger sig gör han icke. Efter utträdet och pandemin ska Storbritannien byggas upp igen, bättre än innan. Det betyder grönare. 

”Vi ska bli världsledande på grön teknik och därmed lägga grunden för en långsiktig och hållbar tillväxt”, förkunnande han på onsdagen i samband med lanseringen av den brittiska högerregeringens nya klimatplan.

Den är historiskt ambitiös. Vindkraften ska täcka 66 miljoner britters privata behov till 2030.

Bensin- och dieselbilar förbjuds till 2030 (hybridbilar till 2035), samtidigt som motsvarande 30 miljarder kronor i såddkapital satsas på laddinfrastruktur och produktion av batterier.

Koldioxid ska fångas in direkt vid gasverk och från luften genom 30 000 hektar nyplanterad skog till 2025. Kärnkraften ska byggas ut, liksom cykelbanorna.

Målet är att skapa 250 000 nya jobb under de kommande tio åren, få fart på historiskt låga produktivitetssiffror, samt inspirera andra att också lägga på ett kol. 

Det är en stark signal från en regering som brukar avfärdas som populistisk. Det är också fullständigt rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett klimatmässigt, vilket är skälet till att marknaden redan ligger flera steg före.

För tio år sedan svarade fossila bränslen för 80 procent av britternas elproduktion och förnybara för 8 procent. Ifjol gick förnybara om.

För tio år sedan svarade fossila bränslen för 80 procent av britternas elproduktion och förnybara för 8 procent. Ifjol gick förnybara om. Det är inte en slump, utan speglar teknikutvecklingen och prisbildningen. 

Samma utveckling förklarar varför oljeeldoradot Texas – numera världens femte största sol- och vinkraftsproducent – i dag sysselsätter fler i gröna näringar än i oljesektorn, oftast till högre löner. 

Den förklarar varför världens största fondförvaltare Blackrock säljer av sina fossila tillgångar och hotar att avsätta ordförandena i bolag som inte ställer om tillräckligt snabbt. 

Och den förklarar varför svenska företag tar fram ambitiösa klimatplaner på branschnivå, som i praktiken manar på regeringen att lägga om politiken på sätt som skyndar på omställningen ytterligare. Det ger dem nämligen ett övertag över konkurrenter i länder som släpar fötterna efter sig. 

Boris Johnson är del i en snabbt framväxande europeisk grön höger som förstått den centrala realiteten. 

Inte minst Moderaterna borde låta sig inspireras. De föreslog nyligen en sänkning av bensinskatten och framhåller gärna att Sveriges utsläpp spelar liten roll i ett internationellt perspektiv.

Ett mer rationellt sätt att se det är att vi i egenskap av vår litenhet inte har något val. Ställer de stora om, måste vi också göra det. Och vill vi behålla vår konkurrenskraft, måste vi i vanlig ordning göra det snabbare och bättre än resten. Vårt framtida välstånd hänger på det.

Kan britterna, kan vi.