Mindre snack, mer verkstad

farligt. Kombinationen av ungdomar utan gymnasieutbildning och en arbetsmarknad med höga trösklar är mycket farlig. För det bör statsminister Fredrik Reinfeldt kritiseras, inte för vilken dag han valde att ge intervjuer.
Foto: Sven Lindwall

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och alliansen har hamnat i skottgluggen efter flera nätter med brinnande bilar i Husby och andra Stockholmsförorter.

Mycket av kritiken har gått ut på att han i helgen gick på prinsessan Madeleines lysning och på ishockey-VM, men att det dröjde ända till tisdagen innan han kommenterade upploppen. Andra kritiserar alliansen lokalt för att ha genomfört en social nedrustning i området.

Visst har Reinfeldt och alliansen ett ansvar för utanförskapet i förorterna. Men problemen består knappast i frånvaron av snabba kommentarer. Och även om det kan vara bra med fler sociala satsningar är det inte tillräckligt för att lösa segregationsproblemen. Att regeringen avsatt 200 miljoner kronor till "stimulansmedel för att stärka utanförskapsområden" är knappast heller någon lösning.


Det som behövs är framför allt högre sysselsättning och bättre utbildning. Dessvärre har alliansen inget lysande track record i någon av grenarna.

Etableringsreformen är regeringens stora paradnummer när det gäller jobb för dem som kommit hit som asylsökande. Det är rätt tänkt att låta arbetsförmedlingen sköta introduktionen. Men som Ekot rapporterade i går har blott 3 procent av deltagarna som fullföljt programmet gått vidare till reguljära jobb. Även om siffran stiger något när man även räknar in dem som hoppat av i förtid för att ta ett arbete kan reformen än så länge inte beskrivas som annat än ett misslyckande.

Någon ljusning på arbetsmarknaden finns heller inte i sikte. Arbetsförmedlingen skriver i sin prognos för 2013 och 2014 att man väntar sig en särskilt stor ökning av utrikes födda bland de arbetslösa.


Alliansregeringen äger dock inte hela problemet. De höga ingångslönerna försvårar för unga och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden, men trots det riktar fackförbunden i varje avtalsrörelse in sig på höjda lägstalöner.

Även om nyanlända flyktingar genom etableringsreformen kommer närmare arbetsmarknaden finns där för få jobb för den med dålig svenska och bristande svensk arbetslivserfarenhet. För arbetsmarknaden fungerar i grunden som andra marknader, om priset är för högt sjunker efterfrågan. Det slår hårdast mot dem som av olika anledningar är mindre produktiva.


Jan Björklund (FP) har byggt sin karriär på att kritisera den socialdemokratiska skolpolitiken. Men hans egna insatser när det gäller att motverka segregationen inom skolan är både yrvakna och senfärdiga. Regeringspartierna har exempelvis tidigare röstat ner ett förslag om att skolpengen ska höjas för elever från utsatta områden. I förra månaden tvärvände dock Björklund i frågan och vill nu se lagstiftning.

Kombinationen av ungdomar utan gymnasieutbildning och en arbetsmarknad med höga trösklar är mycket farlig.

För det - och inte för vilken dag han valde att ge intervjuer - bör Fredrik Reinfeldt kritiseras.