Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Människor måste få gå före mygg

Ibland måste människor få gå före naturen. Foto: Jan Düsing

Regeringen måste lägga alla planer på att fasa ut myggbesprutningen på is tills fullgoda alternativ finns.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Vårens och sommarens ihärdiga regnande har inte glatt många. Men i vissa områden i landet har vätan varit rent förödande. Där marken är späckad av den så kallade översvämningsmyggans larver har luften svartnat av blodsugare. Myggorna det rör sig om går inte att komma undan. De sticker direkt när de landar på kroppen och de gör det dygnet runt. Där plågan är som värst lämnar folk inte sina hus om det inte är absolut nödvändigt. Grillmiddagar är inte att tänka på. Det blir inte mycket till myskänsla med hundratals aggressiva mygg runt ansiktet.

Det finns ett sätt att lindra mygghelvetet och det är att bespruta myggområdena med bekämpningsmedlet BTI. Det biologiska medlet är giftigt för myggor, framför allt översvämningsmyggor, men inte för andra insekter och djur. Metoden har i använts i Nedre dalälven - det värst drabbade området i Sverige - sedan tidigt 2000-tal. Och i de undersökningar som har gjorts har inget framkommit som tyder på att myggmedlet är miljöskadligt.

Trots det vill den rödgröna regeringen "fasa ut" användningen av BTI. Som ett led i denna strävan sänkte regeringen i år anslagen till myggbekämpningen, samtidigt som de som ville ha tillstånd att använda medlet avkrävdes redovisningar av "alternativa metoder". Regeringens bantade anslag tog snabbt slut i Nedre dalälven och efter miljöpartistiska krumbukter tillsattes slutligen extraresurser.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har dock inte gett upp tanken på att fasa ut BTI. En utredare på myndigheten förklarade i SR:s Ekot i fredags att besprutningen inte är långsiktigt hållbar. Inte för att något talar för att medlet är skadligt för miljön utan för att vi inte kan vara helt säkra på att det är ofarligt. HaV stöder sig, liksom MP, på den så kallade försiktighetsprincipen. Och de drar den orimligt långt.

Det är inget fel på alternativa bekämpningsmetoder men så länge det inte finns någon sådan som kan ge snabba resultat behövs besprutningen. Människorna som bor i myggområdena måste kunna leva normala liv. De har dessutom ingenstans att ta vägen – deras hus är på grund av myggplågan nästintill osäljbara. Och om Miljöpartiet nu är ointresserade av glesbygdsmänniskors levnadsvillkor borde de åtminstone tänka på djuren. Husdjur och boskap plågas något fruktansvärt av myggen.

Regeringen måste lägga ner alla planer på att fasa ut besprutningen tills fullgoda alternativ finns. Och de långsiktiga lösningar staten vill uppmuntra till måste den ta ett ansvar för. I dag är myggbekämpningen en lokal och regional angelägenhet. Mycket skulle vara vunnet om alla kommuner som berörs, med statlig ledning, kunde hitta lösningar på problemet tillsammans i stället för att kämpa separat.

Ibland måste människor få gå före naturen. Låt inte myggorna ta över, regeringen.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!