Malin Siwe

Tokprivatiseringar är dåligt för alla

Ett stort hemtjänstföretag som verkar i Huddinge fick inte tillstånd av Inspektionen av vård och omsorg. Skälet var sena betalningar till Skatteverket vid upprepade tillfällen. Samt att man hamnat hos Kronofogden. Förvaltningsrätten höll med Ivo.
Foto: SAM STADENER / DN TT NYHETSBYRÅN
Centerpartiet var emot att införa tillståndsplikt för hemtjänstföretag. Men den infördes ändå 1 januari 2019. Tillstånd söks hos Ivo, Inspektionen av vård och omsorg.
Foto: FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/ TT / TT NYHETSBYRÅN

Alla kommuner bör driva en del av hemtjänsten, förskolorna och äldreomsorgen själva. Det tjänar också företagen på.


Kommentera artikeln! När du läst texten får du gärna dela med dig av dina tankar i kommentarsfältet längst ner.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Huddinge, söder om Stockholm, är Sveriges 14:e största kommun med drygt 113 000 invånare. Ändå har den varit tämligen okänd - men den exempellöst klantiga hanteringen av hemtjänsten har nu gett eko över landet.

Fler än 1 300 personer i kommunen har hemtjänst. Mer än hälften av dem har valt kommunal personal. Det finns några små privata företag och två större att välja på också.

Men de två största företagen, och ett mindre, har nekats tillstånd för verksamheten av Ivo, Inspektionen av vård och omsorg. Ett av dem har hunnit få nobben också av kammarrätten. 

Den normala politiska impulsen vore att försöka få bort de otillåtna företagen fortare än man hinner säga Flemingsberg. Dels genom att peppa de mindre aktörerna att expandera, dels genom att ta över en del hemtjänst i kommunal regi.

Den styrande borgerliga minoriteten tänkte tvärtom. I november beslöt den KD-ledda vård- och omsorgsnämnden att all hemtjänst ska utföras privat, senast 30 november i år. 

Beslutet var inte bara tokigt. Det var även formellt fel.

Det var inte bara tokigt. Det var även formellt fel. Förvaltningsrätten har meddelat att ett sådant beslut är av så stor betydelse att det måste fattas av kommunfullmäktige. Återstår att se om Huddinge kommun överklagar.

Huddinges motiv till att lägga ner den egna hemtjänsten är ekonomin, den har gått back med tiotals miljoner kronor varje år.

Men just ekonomin är ett tungt argument för att behålla en del av hemtjänsten - eller för all del förskolorna och äldreboendena - i egen regi. Om kommunen inte själv bedriver verksamhet uppstår snabbt problem med att bedöma vad som är rimliga kostnader. Och det kan gå illa åt två håll.

I Huddinges fall kan man misstänka att de omsorgsbehövande hamnar i kläm eftersom kommunens uttalade avsikt är att spara rejält. Då kan det bli det mer av ekonomiska konstigheter i företagen, sämre scheman för personalen, fler anställningar med bidrag från Arbetsförmedlingen och uteblivna besök.

Helkommunalt i moderata Lomma sedan Attendo ansåg hemtjänstpengen var för låg

Eller så slutar snålandet som i välbärgade M-styrda Lomma i Skåne. Attendo, som upphandlats för att sköta det hele, sa upp avtalet för att pengarna inte räckte för att hålla god standard. Nu är omsorgen kommunal, och kostnaderna har ökat betydligt. 

Den motsatta faran är att kommunerna, alltså skattebetalarna, höjer ersättningarna efter de privata aktörernas önskemål eftersom politikerna inte längre har praktiska insikter om vad som är en skälig nivå.

Skattebetalarna och brukarna tjänar alltså i regel på att en del av hemtjänsten bedrivs i kommunal regi. Företagen i längden också, eftersom en kunnig pengsättning ger schysstare konkurrens.

Det gäller också för äldreboende och förskolor. I Täby, norr om Stockholm, finns enligt kommunens hemsida 71 förskolor; av dem är bara tre kommunala. Lite väl lite för att ha kompetens att ta över om föräldrarna får spader på några av de enskilda alternativen.

Många av de tidiga utläggningarna på privata aktörer skedde i Valfrihetens namn. (Nu handlar de mest om att spara). Då bör det också finnas kommunala alternativ för dem som så önskar.

Privata alternativ är ofta bra. Men när kommuner helt drar sig ur produktionen av kommunala kärnuppdrag - då kan man med fog tala om tokprivatisering.


KOMMENTERA ARTIKELN

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Expressen möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till expressen.se. Expressen granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se. Läs mer om kommentering här.