Malin Siwe

Siwe: Är Blondinbella också barnbrud?

Gifta asylsökande flickor får oftast bo med sina män. Ett haveri, säger Jan Björklund (L). Men varför tillåts då omyndiga att vara sambo?

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Ekot har talat med de sex kommuner som tagit mot flest ensamkommande barn. Tillsammans har de tagit emot åtminstone 70 omyndiga gifta personer under hösten. I Malmö, Mölndal, Sigtuna, Solna och Stockholm säger socialtjänsten att ungdomar som fyllt 15 år och vill bo ihop med sin make får göra det.

Detta har fått Liberalernas partiledare Jan Björklund att ryta på Twitter: "Ett haveri. Minderåriga flickor placeras av kommunerna hos vuxna män. Barnäktenskap förbjudet. Svensk lag ska gälla alla i Sverige."

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg (tidigare folkpartist) förklarar å ämbetets vägnar att detta "är aldrig acceptabelt".

De ser hellre att alla gör som Göteborg, som placerar alla ensamma omyndiga separat från vuxna. Oavsett vad de asylsökande önskar. Therese Sammels säger till Ekot att det funkar: "Det är inga större problem när vi förklarar varför vi gör på det här sättet och att det är svensk lagstiftning som gäller."

Svensk lag säger att äktenskap med omyndig är förbjudet. Giftermål med underåriga som ingåtts utomlands är ogiltiga, även om äktenskapsåldern i vigsellandet är lägre. 

Men enligt svensk lag går det däremot utmärkt att vara 16 år och sambo med en myndig, om föräldrarna gått med på saken.

Hur många svenskar under 18 år som är sambo finns ingen statistik över. Men de är långt fler än 70.

Inte ens Barnombudsmannen skulle få för sig att tvångsplacera dem på barnhem eller i fosterfamiljer med hänvisning till att de inte är myndiga men ändå lever under äktenskapsliknande förhållanden.

En som varit tonårig sambo är den framgångsrika företagaren Isabella Löwengrip, mer känd som Blondinbella.

När hon var 15 år flyttade hon ihop med en pojkvän hos hans föräldrar, när hon var 17 år bodde hon ihop i egen lägenhet med en sex år äldre partner. Varken Jan Björklund eller Fredrik Malmberg fördömde detta som ett haveri eller oacceptabelt. Trots att Blondinbellas blogg lästes av hundratusentals tjejer.

Visst finns det skillnader att ta hänsyn till. I Afghanistan och Syrien, för att ta två stora flyktingländer, är tvångsäktenskap inte ovanliga. Och barnäktenskapen har blivit vanligare under kriget i Syrien. De har uppskattats stiga från att knappt var tionde flicka blir gift till att nära var tredje får en make före fyllda 18 år.

Men, som Stella Jegher från Amnestys kvinnokommitté betonar i schweiziska 20min - alla äktenskap med omyndiga brudar är inte tillkomna av tvång.

Det är skillnad på att bli bortgift som trettonåring och att som sextonåring föredra att lämna sin (icke)fungerande familj för att starta en egen.

Alla västeuropeiska länder brottas med detta etiska dilemma. Nederländerna har valt att göra som Göteborg. Schweiz som de andra kommunerna i Ekots inslag. Och det senare är att föredra som utgångspunkt.

Om svenska tonåringar som fyllt femton anses kunna vara sambo bör också asylsökande kunna vara det. Även om de på grund av hemlandets seder är gifta.

Det viktiga är att socialtjänsten och personal på boenden griper in om flickorna visar tecken på att fara illa.

Att börja med att rycka ifrån dem trygghet är ingen god start i det nya landet. 


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledare och kommentarer.