Malin Siwe

Omoraliska krav på högre garantipension

I dagens Sverige är inte det allvarligaste problemet för äldre att pensionerna är låga. Det stora, och växande, bekymret är att vård och omsorg inte fungerar tillfredställande.

Pensionärsorganisationerna kräver lägre skatt, höjt bostadstillägg och högre pensioner. Men det större bekymret för äldre är ett annat - bristande omsorg och vård

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

De tre pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF (inte en feministfalang av Sveriges kommunistiska parti utan knuten till tidigare medlemskap i Kommunal) presenterade en gemensam kravlista i Almedalen.

Seniorlobbyisterna har inte satt någon prislapp på förslagen, men det handlar om fler miljarder än de 20 finansminister Andersson lanserar som välfärdsvallöfte.

Ett av kraven lyder: "Ingen ska ha en pension under EU:s relativa fattigdomsgräns!" Det har drygt 300 000 personer, kvinnor mest. I de flesta fall för att de har arbetat deltid under många år.

Att höja garantipensionen är dyrt. I dag ligger den på 7 952 kronor för ensamstående, före skatt. EU:s relativa fattigdomsgräns går vid 12 100 kronor. 

Höjd garantipension underminerar dessutom lobbyisternas argument om att pension är uppskjuten lön, för garantipension fordras bara 40 års bosättning i Sverige. Man behöver inte arbetat en enda vit timme.

Det hindrar dock inte de grå pantrarna från att ropa "Rättvis beskattning!" som första kravpunkt med motiveringen: "Pensionsavgifter är avstått löneutrymme och ska därför beskattas lika som lön."

Suhonen vill ha radikalt nytt pensionssystem

Pensionärsorganisationerna vill ha en total översyn av pensionssystemet. Det önskar även Daniel Suhonen som chefar på det fackliga idéinstitutet Katalys. På DN Debatt skriver han om hur pensionssystemet "på ett absurt sätt missgynnar arbetare och gynnar högutbildade" bland annat för att arbetare dör tidigare.

Lågutbildade har kortare liv. Men skillnaden är ganska liten. För några år sedan beräknade SCB återstående livslängd för dem som var 65 år. Den universitetsutbildade spåddes leva drygt två år längre än den som bara gått ut grundskolan. 

Akademikerna får alltså pension två år längre, men har å andra sidan missat fem, sex pensionsgrundande löneår då de studerat. Dessutom betalas 10,2 procent i pensionsavgift också på inkomster på över 40 000 kronor i månaden, trots att de inte ger pensionsrätt. Det är ren skatt.

Nej, det allmänna pensionssystemet gynnar inte högavlönade. De som drar störst nytta av det är de som på grund av sjukdom, arbetslöshet, deltidsarbete, svartjobb eller ren lättja har haft låga deklarerade inkomster. 

De som med rätta kan känna sig missgynnade är de som alltid jobbat heltid i ett yrke med månadsinkomst under 26 000 kronor. De får ofta inte ut mer än den som får garantipension och bostadstillägg.

Äldreboenden och tillräcklig hemtjänst saknas

Detta är ett moraliskt problem. Men i dagens Sverige är inte det allvarligaste problemet för äldre att pensionerna är låga. Det stora, och växande, bekymret är att vård och omsorg inte fungerar tillfredställande.

Det behövs fler äldreboenden, allt för skraltiga gamla tvingas bo kvar hemma. De äldre som vill bo kvar hemma behöver ofta mer hjälp än de får - och av färre personer. 

Det kostar också. Och bör gå före plånbokspåfyllning.

Om gammellobbyisterna verkligen vill se höjda pensioner - då är det smartaste att presentera förslag om hur nyanlända ska hitta jobb. För det är alltid de som arbetar som står för pensionsfiolerna. Och försörjningsstöden.


Läs också: 

Hellre värdig demensvård än sänkt pensionärsskatt 

Lyssna inte på pensionstju(V)arna