Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Malin Siwe

Låt ulven yla ohörd

Inte nu, inte i nästa år, men 2015 kanske vi som arga eller undrande konsumenter kan få första hjälpen per telefon och webb. Men Sveriges Konsumenter klagar. Inte på förseningen. Utan enkelheten.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Ja, alltså inte Sveriges konsumenter i form av dig och mig och alla andra som köper varor och tjänster. Vi tycker nog att de blir bra om det finns ett rådgivningstelefonnummer där kunnig personal ger svar direkt eller slussar vidare till rätt instans. Som sjukvårdsupplysningen.

En hemsida där man kan läsa om typfall, skriva in frågor och göra anmälningar direkt vore verkligen praktiskt.

Det underliga är inte att regeringen ger Konsumentverket 15 miljoner kronor om året för att bygga upp denna nationella service - det märkliga är att verket inte själv fixat en sådan konsumentvänlig plattform för länge sedan.

Men Sveriges Konsumenter klagar. Det är en inrättning som uppfanns inför Sveriges EU-inträde. I flera gamla EU-länder finns folkrörelselika konsumentorganisationer och de har rätt till representation i allehanda EU-instanser. Och där ville Sverige ha in svenskar också. Haken var att vi inte hade sådana folkrörelser.

 

Det har vi inte nu heller. Sveriges Konsumenter har en styrelse med folk från LO, Unga Örnar, PRO, ABF, den tidigare Husmodersföreningen som nu heter Riksförbundet Hem och Samhälle samt Biodynamiska föreningen. Klubban förs av Örjan Brinkman som kom från Handikappförbunden. Det är organisationerna som är medlemmar. Inte individer. Och det är i huvudsak skattebetalarna som avlönar de elva anställda vid kansliet.

En annan av medlemmarna i Sveriges Konsumenter är "Vi Konsumenter", och där finns faktiskt vanliga medlemmar. Men inte så många som det imposanta namnet antyder. I fjol var de 84.

Så varför surar då dessa personer som livnär sig på att kalla sig konsumenter över en förenkling för kunder? Jo generalkonsument, förlåt generalsekreterare, Jan Bertoft, fruktar att kommunerna kommer att dra ner på sin konsumentvägledning när det uppstår en nationell rådgivning. Och det vore ju trist för en annan medlemorganisation - Konsumentvägledarnas förening.

 

Bertoft hänvisar till att finansborgarrådet i Stockholm, moderaten Sten Nordin, flaggat för att central rådgivning kan leda till att kommunala resurser frigörs för annat. Och nog kan det bli så, men om behovet av lokala insatser minskar ska förstås anslagen krympa.

Att Bertoft fruktar Nordin är givet. Sveriges Konsumenter bedriver nämligen egen konsumentvägledning via dotterbolaget Råd&Rön och den största kunden är just Stockholms stad.

Så när Sveriges Konsumenter oroar sig för en smidigare hantering av klagomål och köpvåndor är det producentintresset som talar. Och denna ulv i fårakläder fick i fjol 4,5 miljoner kronor i bidrag av Konsumentverket.

Tala om dåligt köp. Reklameras härmed till konsumentminister Birgitta Ohlsson, Folkpartiet.