Malin Siwe

Låt läsplattan vara innan analysen är klar

Foto: Robban Andersson

Pröva för alldel pennfri skrivträning i Sollentuna.

Men låt inte läsplattan sprida sig som pedagogiskt verktyg innan försöket utvärderats.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Moderatledda Sollentuna, 

Med den ska de lära sig läsa och skriva, penna och papper för att formulera sig blir aktuellt först i årskurs två.

Tanken är att sex- och sjuåringarnas motorik ställer till det för dem med pennan, bokstäverna blir hipp som happ och då kroknar barnen eftersom det blir "fel". På surfplattan nuddar de rätt bokstäver som dyker upp så vackert, därmed infinner sig skriv- och läsglädjen.

För att betala investeringen avskaffar Sollentunapolitikerna bland annat anslaget till skolböcker, rapporterade DN.

"Skolböcker kan innehålla fel och på internet finns många fler källor. Det finns en sådan kraft i tekniken, det blir som en upptäcktsfärd och gör att barnen tycker att det är roligt att lära sig saker"

Skolminister Jan Björklund (FP)"Jag har inga invändningar mot att man använder datorer tidigt. Men om man tänker ersätta böckerna fullt ut med digitala hjälpmedel, då är man fel ute".

Genast fick Björklund veta att han var en fossil.

Den skånske centerpartisten Niels Paarup-Petersen startade en insamling med målet att skänka skolministern en surfplatta. Nätet fylldes av kommentarer om pennans totala meningslöshet; alla människor har faktiskt med sig en dator överallt i form av mobilen, fatta.

Men Björklunds skepsis är sund. Och hans markering mot moderaten Stockhaus är viktig.

För Stockhaus är inte en kommunal skolpolitiker vilken som helst. Hon är ordförande i utbildningsberedningen inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hon är ute och predikar på många konferenser.

Självfallet ska Sollentuna

Men andra kommuner bör inte hänga på utan låta experimentet bli föremål för rejäl utvärdering av hur det går med elevernas läsförståelse och skrivförmåga.

Blir eleverna bättre än sina mindre digitala årsbarn är det läge att gå vidare. Annars inte.

Det finns en del som talar emot datorerna som framgångsfaktor, nämligen tidigare projekt med att dela ut en dator till varje elev, även om det då oftast har varit högre upp i åren. Elever som redan har svårt att koncentrera sig får nya möjligheter att flumma ut, med följd att inlärningen försämras och därmed betygen.

Men dessa erfarenheter vill få kännas vid. Moderata ungdomsförbundet, Muf, kritiserar Björklunds brist på datorfanatism på bred front. På SvD:s Brännpunkt utropade Caroline Högström och Rasmus Törnblom:

"Alliansen måste vara den största försvararen för varje elevs egen läsplatta. Det är en symbolfråga som visar på en modern framtidstro."

Det är att göra bisak till huvudsak som vore man sponsrad av Apple.

Det viktiga är att skolan lär alla elever läsa bättre, att förstå texterna. Annars kan de aldrig värdera all den information som står att finna på det fantastiska nätet.

Att samla ihop ett dokument med rörliga bilder, musik och text utan att ha förstått innehållet är inte kunskapsinhämtning - det är hantverk på enklaste nivå.