Malin Siwe

Byt ut byråkraterna mot snabba robotar

Blanketterna för att söka ekonomiskt bistånd kan hämtas på nätet. Utom i Trelleborg, där använder man bank-id och fyller i direkt.

I Trelleborg tar ett datorprogram hand om utbetalningen av försörjningsstöd. Det är värt att kopiera. Men inte resten av modellen.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Det blev mycket bråk inom socialförvaltningens enhet för arbete och försörjning i Trelleborg när det kom en ny chef 2006. Cecilia Lejon bedömde att socialsekreterarna la för mycket tid på hanteringen av socialbidragen, och på att träffa alla klienter väl ofta.

Lejon ansåg att bara de 15 procent av klienterna som också fick annat stöd av socialtjänsten behövde så tät personlig kontakt. Den stora majoriteten, som behövde pengar på grund av ingen eller låg sjukpenning eller a-kassa, borde inte uppta så mycket av socialsekreterarnas dyrbara tid. I stället skulle resurserna föras över till arbetsmarknadsåtgärder.

Konflikterna inom socialförvaltningen ledde till arbetsmiljöutredning och till att socialsekreterare sa upp sig. Arbetsmarknadsprojekten med statsbidrag och medel från EU avlöste varandra.

Algoritm räknar ut exakt ekonomiskt bistånd

Än var det socialt företagande i "Lagom tjänst" med hemfix åt pensionärer, sådant var stort på 00-talet. Än var det "Starkt grepp" och "Open College Network", som innebar att den som gjort praktik fick papper med detaljerade beskrivningar av vad hen lärt sig. Utan nämnvärt resultat.

I detta skiljer sig Trelleborg inte från andra kommuner. Projekten kommer och går. Sörjda av få. Men för något år sedan fick någon en snilleblixt - skulle man inte kunna rationalisera hanteringen av det ekonomiska biståndet ytterligare?

Om klienterna fyller i sina uppgifter om inkomster och räkningar på nätet kan ett datorprogram räkna ut hur stort bidraget ska bli. Enkelt och rättsäkert. På en minut. Och så blir det personalpengar över till att ragga praktikplatser och jobb åt klienterna.

Sedan ett och ett halvt år sköter en robot, ett datorprogram om man så vill, pappersarbetet. Ganska många personer har fått så höga egna inkomster att de klarar sig utan stöd. Det tillskrivs socialens satsning på arbete, men torde mest bero på högkonjunkturen. 

Vinnova ger 1,3 miljoner kronor för spridning

Kommunen har fått tre it-priser för arbetet. Metoden för att minska kostnaden för socialbidrag sprids som Trelleborgsmodellen. Presenterad i Almedalen förstås. Statliga Vinnova bidrar med 1,3 miljoner kronor, som sökts och beviljats manuellt, för att ytterligare 14 kommuner ska använda arbetssättet.

I Kungsbacka har tolv av 16 berörda socialsekreterare sagt upp sig i protest. Man menar att klienterna har socialt stödbehov - utöver bidragsbehov - i helt annan omfattning än i Trelleborg.

De kanske har rätt. Eller inte. Men det är olyckligt att den smarta automatiseringen säljs in i ett paket med arbetsmarknadsinsatser. För situationerna i kommunerna är olika. 

Några kanske gör bäst i att använda de frigjorda socionomerna för att ha tätare kontakt med alla de barn och unga som placerats i familje- och HVB-hem de senaste åren. Andra kan bedöma att insatser mot hederskultur borde prioriteras. Eller missbruksvården.

Självklart ska högutbildade socionomer i så hög grad det går befrias från enkel administration. 

Politiker och socialchefer behöver inte tänka till för att köpa datorassistansen, däremot fundera över vad man ska använda besparingen till. För att stå utan socialsekreterare blir dyrt i längden.   


Läs också: Skyddsnätet måste hålla

Höjt barnbidrag tröstar inte barn som lider