Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Malin Siwe

Bullerskydd för fåglar borde vara rena skämtet

Råån skrevs ibland förr Råå-ån. Där simmar ibland ål, som då blev Råååål. Och det finns laxtrappa.Foto: commons.wikimedia
Kalvnosen är, som enda art av kärlväxterna, skyddad enligt artskyddsförordningen, skriver Trafikverket i MKB. Ska flyttas från gamla bangården i Varberg till annan plats.
Sparvhök, en av fågelarterna i Rååns dalgång.Foto: THOMAS PETTERSSON REPORTER

Förhoppningsvis tar coronaviruset kål på sådant som skattebetalda bullerskydd för fåglar 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Sverige är inte ensamt om att vilja göra allt gott för alla individer i världen och allra helst dem inom rikets gränser. Det må vara människor, djur eller växter. Enligt EU-direktiv ska alla länder ha lagar som stadgar att miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, ska göras inför planbeslut som påverkar miljön för alla levande. Och det gör ju varje förändring, om man tar direktivet på allt för stort allvar. 

Det är vettigt att kartlägga hur en ny väg eller ett nybyggt bostadsområde påverkar luft, vatten och natur. Frågan är hur detaljerat arbetet ska vara och vilken avvägning man ska göra mellan att bidra till att lösa den allvarliga bostadsbristen och säkra livsvillkoren för djur och växter.

Sverige väljer ofta den dyra detaljerade och försiktiga vägen. Andra EU-länder har väldigt lindriga krav på när och hur miljökonsekvensbeskrivningar ska göras.

Fåglar ska skyddas vid byggen

I april börjar det sprängas på allvar för järnvägstunneln i Varberg. Det ska bli nio kilometer dubbelspår och underlätta resandet mellan Göteborg och Köpenhamn (gränsen torde väl vara öppen 2024 när det ska vara klart) samt städerna där emellan. 

MKB:n är på 310 sidor plus 78 sidor bilagor. Dessutom finns det 58 sidor barnkonsekvensanalys, bara för att Sverige tänker på allt.

Tillbaka till naturen. Getteröns Natura 2000-område, ett fågelreservat, blir bullrigare när fler tåg går förbi. Men vadarna, änderna och alla andra befjädrade vänner ska få skärmskydd mot oväsendet. Den ovanliga vita kalvnosen som växer på dagens bangård ska flyttas.

Den svenska myndiga välviljan stannar inte där. Också befintliga miljöer ska förbättras. Fåglarna i Rååns dalgång, i Helsingborg, bedöms det vara synd om eftersom den proppade E6:an går intill. 

Trafikverket driver projektet ”Bullerstörda fågelmiljöer” och har undersökt och utrett situationen vid Råån. Den går att förbättra, med vattenskydd och ljudskärmar för nästan 20 miljoner kronor, rapporterar Helsingborgs Dagblad

Än har inget beslut fattats i ärendet. Låt det förbli så. 

Slopa bullerskydden för fåglar

Bullerskydd för fåglar och barnkonsekvensanalyser, BKA, av allahanda beslut och planer är lyxartiklar det land som vill förbli ett välfärdsland inte har råd med. 

Det måste finnas ekonomisk beredskap för de kriser som kommer, halvt väntat som lågkonjunkturer och helt oväntat som Corona - även om man vet att pandemier dyker upp ibland. Men inte när och hur hur hårt de slår.

Därtill finns det andra problem här och nu som faktiskt förvärras av denna vilja att göra gränslöst gott. Kraven på detaljerade MKB:er och BKA:er - med åtgärder som groddjurstunnlar under gator - bidrar till att det blir dyrt att bygga alla dessa bostäder som saknas. 

Trångboddheten försämrar barns möjlighet klara skolan väl och är en faktor i smittspridning. Det är viktigare är bygga bort än buller för fåglar.

Allra helst som Trafikverket meddelar följande iakttagelser från Botniabanan:

”Vid passager av de mest bullrande tågen iakttogs viss oro hos fåglar inom 50 meter från järnvägen. Vid passager av tystare tåg och på större avstånd märktes inga andra beteendeändringar än att några fåglar kort höjde på huvudet.”