Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malin Siwe

Ännu dyrare husbyggen, tacka politikerna för det

Den privatperson som själv är byggherre slipper dock klimatdeklarera.
Foto: PRIVAT
Flerbostadshus byggs nästan alltid av företag. Sådana nybyggen ska klimatdeklareras sedan årsskiftet.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Politikerna bekymrar sig över höga byggkostnader. Men höjer priset genom att kräva ännu fler onödiga dokument. Suck.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sverige ligger ständigt i Europatopp vad det gäller kostnader för att bygga lägenheter och småhus. Politikerna är evigt bekymrade.

År 1996 tillsatte regeringen Byggkostnadsdelegationen som under fyra år gav ut 50 rapporter. Slutbetänkandet var på nära 400 sidor.

Hjälpte det? Icke. Byggkostnaderna har fortsatt öka långt mer än inflationen. 

Det även efter att en annan statlig utredning om bättre konkurrens i branschen levererade sitt alster ”Plats för fler som bygger mer” år 2015.

Senaste problemgenomgången kom strax före jul.  Då lämnade Konkurrensverket sin rapport med fakta och förslag för byggmaterielindustrin till regeringen.

Naturligtvis finns alla skäl att utreda branschen som i stort saknar lust att tävla genom prissättning. Men politikerna, i alla partier, borde rannsaka sig själva.

År 2009 infördes krav på att alla hus ska ha energideklarationer, som är giltiga i tio år. Sedan ska de göras om. Deklarationerna ska göras av certifierade experter, hembesök är obligatoriskt. 

Notan varierar. När byggahus.se kollade varierade det mellan 2 000 och 5 000 kronor.

Riksrevisionen har granskat om energideklarationerna av småhus gjort någon nytta, alltså lett till minskning av förbrukningen. I juni kunde RR berätta att lagen ”haft små effekter på köparnas val av småhus och ägarnas vilja att energieffektivisera.”

Det är inte förvånande. Husägare som sitter med höga uppvärmningskostnader försöker göra något åt det, alldeles utan deklarationstvång. 

Riksrevisorerna konstaterar att hus i sämsta energiklassen har lägre försäljningspris än andra. Men inte heller det kan sägas bero på själva deklarationspappret. Uselt isolerade hus och kåkar som värms med direktel har länge varit billigare än sådana som har lägre löpande kostnader.

Boverket i Karlskrona som håller i energiregistret använder inte heller det till något. Det bara finns. Och kostar.

Det går dessvärre inte att slopa denna onödighet. Den regleras av ett EU-direktiv. Fast det kanske skulle gå att få med andra medlemsstater på att skrota direktivet. 

Studier visar att folk i Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland inte heller fäster någon större vikt vid deklarationen när de köper bostad.

Det är lag på klimatdeklaration av nya hus. Det kan kosta 50 000 kronor för en villa. Det är för faktainsamling, utan praktisk användning.

Energideklarationen är ändå billig jämfört med den klimatdeklaration som det är lag på att genomföra av nästan alla bostäder som byggs från och med årsskiftet.  Privatperson som är byggherre själv undantas. Liksom företag som bygger hus på mindre än 100 kvadratmeter.

Kostnaden för deklarationen beräknas hamna på minst 30 000 kronor, men troligare i trakterna av 50 000 kronor. 

Nyttan? Tveksam. Det finns inga gränsvärden som måste följas. Det är bara faktainsamling.

Riksdagen röstade igenom lagen efter att ledamöterna hade kunnat läsa Riksrevisionens rapport om de meningslösa energideklarationerna. 

Centerpartisten Ola Johansson kommenterade klimatdeklarationerna så här i riksdagsdebatten:

Nu ska de endast läggas på hög och samlas in av byggnadsnämnder för att sedan arkiveras hos Boverket.

Ändå röstade han för lagen. M önskade lite fler undantag. Bara SD var helt emot.

Riksdagen borde ha sagt stopp och belägg; byggkostnaderna är höga nog som det är.