Magdalena Andersson plundrar våra bolag

TAR TILL KUNGLIGA KNEP. Finansminister Magdalena Andersson, S, och hennes förebild Karl XI, som med sina reduktioner drog in pengar till statskassan.
Foto: Pelle T Nilsson
Kung Karl XI under slaget vid Lund. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl från 1682.

Utgifterna skenar i statsbudgeten. Då använder finansministern samma knep som Karl XI.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

En diskret varning utfärdades i vårbudgeten i april: "Samtidigt beräknas försäljningar av aktieinnehav och extrautdelningar förstärka budgetsaldot med 14 miljarder kronor" under 2015.

Engångsindragningar vilar på en gammal svensk tradition. Vid 1682-83 års riksdag fick Karl XI igenom sin utvidgade reduktion, att han "ägde län för att läna och vid behov återta" och fick därigenom en fullständig återkallelserätt av egendom som tidigare hade varit i kronans ägo. Krig kostar som bekant.

I tider av statsfinansiell kris tar kungar och finansministrar till unika knep. I de statliga bolagen har Magdalena Andersson hittat en finansieringskälla. Affärsidén är följande: plocka av bolagets kapital med hänvisning till att det är "överkapitaliserat". 


Finansministerns stora reduktion innebär att statens budgetunderskott minskar. Men när de statliga bolagens eget kapital minskar får de ge sig ut och låna pengar på marknaden. Deras lånebehov syns inte i statens officiella budgetunderskott. Smart, eller hur? Karl XI hade varit stolt.

21 augusti meddelar det statliga bolaget Specialfastigheter att man ska låna 300 miljoner kronor via ett obligationslån. Specialfastigheter äger och förvaltar fängelser och polishus. I samma polishus som man för övrigt bruka vara sysselsatt med att undersöka folkets olika kreativa finansiella upplägg och skalbolagsaffärer.

I förundersökningarna studeras bolagens finansiella rapporter. Den som tar fram ett förstoringsglas finner i Specialfastigheters senaste delårsrapport en liten fotnot. Polishusbolaget ska dela ut 3 miljarder kronor till staten i år, i form av ordinarie och extra utdelning samt "återbetalning av aktiekapital".

SJ har just haft en extra bolagsstämma för att Magdalena Andersson ska plocka ut 1,7 miljarder kronor ovanpå de 229 miljoner hon tog ut i våras. Tågkramarna i MP är med på detta stora tågrån. Och som sagt var, SJ:s framtida lånebehov syns inte statens budgetunderskott.


Nästa offer för finansministerns stora reduktion är statliga Akademiska Hus. Här mjölkas bolaget på hela 6,5 miljarder. Ett problem var dock att en för stor del av bolagets kapital var bundet. Men nöden är uppfinningarnas moder; regeringen såg till att fastigheternas värde plötsligt skrevs upp med 5 miljarder kronor! Kung Karl blickar avundsjukt från sin himmel.

Men hyresgästerna - universitet och högskolor - som brukar beklaga sig över hyresnivåerna har ju inga alternativ. Stockholms universitet kan inte flytta från Frescati i protest. Regeringen skryter om att de satsar på fler högskoleplatser samtidigt som de rånar Akademiska hus på 6,5 miljarder.

Nästa bolag som ska mjölkas? Lås dörrarna, Sveaskog! Er soliditet är bättre än Akademiska Hus.