Linda Jerneck

De inlåsta barnen visar varför lagen måste ändras

Österlen som vi är vana vid att se det: Ett skånskt paradis. Att fem barn kunde växa upp här, isolerade från omvärlden och vanvårdade låter som en mardröm, men det är sant. (Bilden är en genrebild.)
Foto: SHUTTERSTOCK
Fem barn, i åldrarna fyra till 19 år, har hållits isolerade från samhället av sina föräldrar. (Bilden är en genrebild.)

Ystads kommun kontrollerade inte att de fem barnen verkligen var inskrivna i den amerikanska skolan – på nio år. Skräckfamiljen på Österlen visar varför reglerna för hemundervisning måste skärpas.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Det är svårt att ta in vad som skett bakom Skånegårdens låsta grindar: Fem barn, i åldrarna fyra till 19 år, har hållits helt isolerade från samhället av sina föräldrar – utan att myndigheterna ingrep, skriver Sydsvenskan i en drabbande reportageserie. När socialsekreterare väl tog sig in i huset möttes de av misär. Fyra av barnen omhändertogs akut. Det femte hade hunnit bli myndigt och fick välja att bo kvar hos föräldrarna.

Syskonen har inte gått i skolan och kunskapsluckorna är för stora för att kallas luckor – de har ingen tidsuppfattning, vet inte hur man knyter skorna, kan inte duscha och tvätta sig. En tonåring fick en banan av sin socialsekreterare, men visste inte hur den skalas. Alla har svåra språkstörningar. Trots att familjen är svensk har föräldrarna inte talat svenska med barnen.

Rutin att godkänna hemundervisningen

Hur kunde det ske? är frågan som fler än de ansvariga på Ystads kommun ställer sig. Föräldrarna hävdade att deras företagande innebar att familjen bodde utomlands halva året, och att barnen därför gick i en exklusiv webbaserad privatskola i Kalifornien. 

Ystads kommun ställde sig först kallsinnig till deras önskemål, men efter ett möte med högt uppsatta chefer lyckades föräldrarna 2009 övertala kommunen att godkänna hemundervisningsupplägget. 

När den nya skollagen antogs 2011 skärptes reglerna för hemundervisning – det är främst till för svårt sjuka barn, och därför krävs synnerliga skäl för att föräldrar ska få hålla barnen hemma utan att det är medicinskt påkallat.

Ändå kunde Österlenfamiljens upplägg rulla på. Det blev rutin att kommunen bara skickade hem en blankett till föräldrarna varje år. Det tog nio år innan någon dubbelkollade – och upptäckte att barnen inte alls var inskrivna på någon skola i USA.

Det hjälpte säkert att föräldrarna är välutbildade, svenska och talföra. Kommuner har ofta svårt att hålla emot när resursstarka föräldrar sätter sig på tvären.

”Är man förslagen kan man lyckas både med det ena och det andra, för att man har koll på alla lagar och regler”, sa skolchefen i Ystad till Sydsvenskan. Han var en av dem som slog larm om att något inte stod rätt till. 

Borde inte vara en fråga för kommunen

Det är feltänkt att det är hemkommunen som godkänner föräldrars ansökan om hemundervisning. Det borde vara Skolinspektionen, som bättre kan bedöma om den föreslagna utbildningen verkligen lever upp till kraven. 

Många av de föräldrar som vill undervisa sina barn själva gör det nämligen utifrån en fundamentalistisk tro: Plymouthbröder, Maranata och ultra-ortodoxa chassider. De vill förhindra att barnen lär sig om evolutionsteorin, eller går i könsblandade klasser. 

Det finns goda skäl till att Sverige är extremt restriktivt med att tillåta hemundervisning. Unga som saknar betyg och behörighet till vare sig gymnasium eller högskola har inte några lysande utsikter på arbetsmarknaden. 

I grunden handlar det om barnens rättigheter. Utan skolgång – med möjlighet att skapa sig en egen identitet och uppfattning, knyta vänskapsband och bygga relationer till andra vuxna, som man kan vända sig till om det är problem hemma – är barn helt och hållet utlämnade till föräldrarnas nycker.

Mardrömmen på Österlen visar varför föräldrar inte kan tillåtas ha oinskränkt makt över sina barn.