Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ledare: Låt inte MP styra pensionerna

Rökta reformer? I dag möts pensionsgruppen, men allianspartierna kommer inte om Miljöpartiet är med. Oron är att MP ska uppträda som en trojansk Gävlebock i gruppen och sätta eld på nödvändiga reformer. Foto: Per-Erik Jäderberg

"Om Miljöpartiet är med på mötet, så kommer inte vi vara med." Så lyder beskedet från allians- partierna inför dagens möte i pensionsgruppen.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I detta fall handlar det inte om någon liten politisk dagsslända, utan om en pelare i det svenska samhällsbygget - vårt gemensamma pensionssystem. Det innebär att ansvarig minister, Annika Strandhäll (S), måste uppträda ansvarsfullt. Vilket hon inte har gjort.

Efter det att pensionsreformen hade sjösatts i början av 1990-talet tillsattes en "genomförandegrupp" med arkitekterna bakom reformen - Social-demokraterna och de fyra borgerliga partierna. Syftet med gruppen var att den skulle rätta till eventuella skönhetsfel på bygget och upprätthålla den politiska gemenskapen kring reformen. Efterträdaren "pensionsgruppen" har haft ungefär samma uppgifter.

Sensationellt läge

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit motståndare till pensionsreformen och därmed automatiskt uteslutna från dessa samarbetsgrupper.

Nu har det smått sensationella läget uppstått att MP vill vara med i den grupp som ansvarar för det pensionssystem partiet egentligen ogillar. Eller har finansmarknadsminister Per Bolund (MP) fått partiet att byta uppfattning? Till TT säger han i alla fall att: "Det som hela tiden sagts är att man ställer sig bakom grunderna i pensionsöverenskommelsen. Vi har varit extremt tydliga med att vi gör det."

Men nej, det har MP absolut inte varit.

Däremot har man varit extremt tydlig med sitt krav på arbetstidsförkortning, och med ett första steg till 35 timmar. Och det är ett effektivt sätt att sänka såväl tillväxt som pensionsutbetalningar.

Flexiblare pensionsålder

Partiet vill ha en flexiblare pensionsålder och koppla ihop det med sina sköna drömmar om friår. Människor ska kunna ta ut pensionen i förväg under arbetslivet för att kunna "tidsväxla" och sedan arbeta längre någon gång senare i livet. MP vill vidare göra om PPM-systemet med färre fonder. Och så till den riktigt kniviga frågan: Enligt MP ska den lägsta åldern för att kunna gå i pension fortsätta vara 61 år.

Vad pensionsgruppen har att jobba med är ett helt motsatt, ska vi säga, ingångsvärde: en höjd lägsta ålder för pension. Att svenska folkets medellivslängd bara ökar och ökar är givetvis fantastiskt, men det innebär samtidigt allt lägre pensionsnivåer i framtiden. I april 2013 kom Pensionsåldersutredningen med sitt förslag om en "riktålder" för pension som kopplas till medellivslängden. Det är både en smart och nödvändig lösning.

Utredningen föreslog att lägsta ålder för pension blir 62 år från 2015 och 63 år från 2019. Vad säger MP om detta, partiet som kräver att vi alla ska jobba mindre?

Oron befogad

Det är ansvarslöst av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) att bjuda in MP till mötet utan att ha fått grönt ljus från allianspartierna. Ministern är visserligen nybörjare som politiker, men borde känna till elementa: Beslut i pensionsarbetsgruppen grundas på konsensus.

Dessutom är oron befogad för att MP ska uppträda som en trojansk Gävlebock i gruppen och sätta eld på nödvändiga reformer.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!