Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ledare Expressen: Björklund på rätt väg

PAPPALEDIG. FP-ledaren Jan Björklund vill införa en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen. Foto: Robin Aron

En gång i tiden var idén om en tredje pappamånad ytterst främmande för Jan Björklund. Det var med motvilja han accepterade de två som redan fanns.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

För ett par år sedan bytte folkpartiledaren oväntat åsikt i frågan men utan att riktigt vilja stå upp för sin nya uppfattning. Nu har den tredje pappamånaden blivit en central valfråga för Folkpartiet och Jan Björklund argumenterar för den i varje tal, senast i Göteborg i går. Det är glädjande.

Sverige har kommit långt i fråga om jämställdhet mellan könen men på två sammanflätade områden går det för långsamt: Kvinnor står för en alldeles för stor del av hushållsarbetet och kvinnor har, trots sin framfart på universitetens prestigeutbildningar, för svårt att göra karriär.


En viktig förklaring till dessa mönster finns i statistiken över uttaget av föräldrapenning. Fram till dess att barnen fyller två år, och i allmänhet börjar förskolan, tar männen bara ut 17 procent.

Det är ofta under den tiden ojämställdhet grundläggs i relationer. Mamman som är hemma blir den som bäst känner barnens och hushållens behov medan mannen etablerar sig som en husligt halvanalfabetisk familjeförsörjare.

Mamman får svår att hinna med krävande jobb. Hon vabbar och jobbar deltid - han gör karriär.

Eftersom Sverige är ett land som ambitiöst strävar efter jämställdhet mellan könen är det orimligt att vi har en socialförsäkring som bidrar till dessa mönster.

När det talas om att göra föräldraförsäkringen mer individuell hörs alltid arga konservativa rop om att familjen ska lämnas i fred. Men föräldraförsäkringens själva existens medför ju att familjerna inte lämnas i fred. Och samhällets intresse i försäkringen ligger i att såväl män som kvinnor ska ha råd att bli föräldrar. Försäkringen är knuten till föräldraskapet och det är därför rimligt att den är knuten till båda föräldrarna.


En tredje pappamånad räcker inte långt om flertalet mammor fortfarande skulle ta ut den resterande ledigheten. Men en extra månad skulle åtminstone vara ett steg i rätt riktning. Och med tanke på hur förtvivlat rädda politikerna är för att röra i föräldraförsäkringen får man glädjas åt det lilla. En tredje månad framstår som politiskt realistisk.

Tunga moderater som Anders Borg har tagit ställning för fler pappamånader.

Stefan Löfven har också vid flera tillfällen ställt sig positiv till en sådan reform. Oavsett utgången av höstens val bör det finnas goda förutsättningar för riksdagen att genom ett brett beslut ta detta lilla steg framåt.

Förhoppningsvis skulle reformen göra det mer normalt för pappor att vara hemma och på lite sikt bana väg för en verkligt jämställd föräldraförsäkring.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!