Låtsas inte som att krisen är tillfällig

SATSA LÅNGSIKTIGT. Kommuner och landsting behöver rejäla tillskott under flera år för att säkra skola, vård och omsorg.
Foto: Pelle T Nilsson

Vi befinner oss inte i "akut kris", Magdalena Andersson. Det kommer att vara tuffa ekonomiska tider ett bra tag framöver.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Vi befinner oss i en "akut krissituation", sa finansminister Magdalena Andersson (S) på torsdagens presskonferens. Därför ska kommuner och landsting nu få 9,8 miljarder kronor extra. Syftet, säger Andersson, är att "säkra vård, skola och omsorg".

Men finansministerns verklighetsbild kan med fog ifrågasättas. Vi befinner oss inte i en akut, det vill säga snart övergående, krissituation. Och akuta engångssummor kommer inte att säkra skola, vård och omsorg.

Det var kris i välfärden på många håll redan innan höstens flyktingströmmar nådde hit. 

Det åldrande Sverige kräver mer sjukvård och äldreomsorg.

Stora pensionsavgångar och flykt från många välfärdsyrken har lett till personalbrist och behov av sådant som hyrsköterskor, stafettläkare och lärarvikarier.

Nya, fantastiska, men också fantasidyra mediciner är en annan växande utgiftspost. Och förbättrad privat levnadsstandard gör att svenskar ständigt vill ha bättre kvalitet på sina välfärdstjänster.

Till detta kommer den kraftiga befolkningsökningen.

Flyktingmottagningen är i ett första skede Migrationsverkets huvudsakliga ansvar. Kommunerna har ansvar för ensamkommande och skolgång. Efter att de har fått uppehållstillstånd ska de nyanlända försöka hitta bostad i den väldiga bostadsbristens Sverige.

När etableringsperiodens två är över ska de nya svenskarna ha jobb, är idealet. Men så ser det förstås inte ut i verkligheten. Kommunerna lär få lägga stora summor på försörjningsstöd under kommande år.

Därtill kommer det offentliga att få rejält ökade kostnader för skola, vård och omsorg.

Om välfärden ska säkras, som Magdalena Andersson säger, krävs det rejäla tillskott under lång tid. SKL har flaggat för en nödvändig skattehöjning på två kronor fram till 2019. Men då räknade man på befolkningsprognoser från i våras. Det är alltså lågt räknat.

Men en jättehöjning av skatten på arbete vore ett dumt sätt att ta in pengar på. Vad Sverige behöver är en skatteomläggning med inslag som sänkt skatt på arbete, återinförd fastighetsskatt, avtrappning av ränteavdraget och höjd matmoms.

Dessutom måste det sparas. Exempelvis måste sjukskrivningskostnaderna ner och den bortre parentesen behållas.

Reformer som gratis glasögon och medicin till alla barn är för tillfället att betrakta som helt onödig lyx. Barn i fattiga familjer behöver den sortens stöd, inte den breda medelklassen. Gratis primärvård till 85-plussare är också en idé vilkens tid inte är nu. 

Om regeringen menar allvar med att säkra skola, vård och omsorg så behövs ordentligt höjda, generella statsbidrag. 

Och så måste alla sluta tänka på kraftsamlingen som snabbt övergående. 


Läs också:

Välfärden är hotad - nu krävs handling

Flykten från välfärden är en samhällsfara


Följ Expressen ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.