Låt vuxna betala för sina hobbies själva

Foto: SUVAD MRKONJIC / EXPRESSEN SUVAD MRKONJIC
Foto: OLOF ABRAHAMSSON / KVP, EXPRESSEN, GT

Vuxna människors fritidsintressen borde inte vara skattefinansierad verksamhet. Vare sig det rör sig om spel eller religion. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Svensken skolas in i bidragskulturen i späd ålder. Vissa får redan som barn lära sig att det går att söka bidrag från det offentliga för att få cash till sin favorithobby, i stället för att spara ihop till den på egen hand.  

Sverok – Sveriges största ungdomsförbund 

Exempelvis kan den spelintresserade ungdomen söka bidrag genom spelförbundet Sverok. Det är Sveriges största ungdomsförbund med sina 90 000 medlemmar. Förra året fick Sverok 17 miljoner kronor av MUCF, vilket Expressen uppmärksammade på söndagen. 

Sverok delar inte bara ut pengar till ungdomar, utan även till dem som med god marginal har passerat artonårsdagen. Det krävs enbart att 60 procent av medlemmarna är under 25 år för att en förening ska få bidrag. 

Det går alltså alldeles utmärkt för ett gäng tjugofyraåringar att starta en spelförening och få statligt bidrag. Det är inte konstigt att även vuxna förväntar sig att deras fritidsintressen ska finansieras med hjälp av skattemedel, när de får statliga hobbybidrag redan som små. 

Det är förvisso inget fel med att spela spel, så länge man betalar för dem ur egen ficka. Sverok är bara ännu ett exempel på Sveriges märkliga så kallade civilsamhälle, där i princip all verksamhet betalas för med skattepengar. 

Skattepengar går till etniska föreningar 

Även etniska föreningar, studieförbund och religiösa samfund finansieras till stor del med hjälp av skattemedel. Det ses som något gudagivet. Men det är en tveksam prioritering; att betala för att vuxna människor ska ägna sig åt religiös verksamhet, organisera sig efter etniska grupper eller spela spel. 

Förutom att det är tveksamt om det offentliga ska subventionera myndiga människors hobbies är föreningsbidrag typiskt svårgranskade. Myndigheterna har lyckligtvis blivit mindre naiva med åren, men det är inte lätt att säkerställa att pengarna går till rätt ändamål.

Det har vid upprepade tillfällen uppmärksammats hur muslimska organisationer, som har tagit emot skattemedel, har bjudit in talare med våldsbejakande och rasistiska åsikter. 

Salafister försöker indoktrinera barn 

I Försvarshögskolans rapport om salafism varnar informanter för att den salafistiska rörelsen försöker att tillskansa sig föreningsbidrag genom att utge sig för att anordna läxläsning, som i själva verket är skattefinansierad koranundervisning.  

Det är värt att utreda vad som skulle ske ifall bidragskranen skruvades åt. Är det nödvändigt att stat och kommun betalar för att fullvuxna människor ska kunna ägna sig åt sina hobbies och livsåskådningar? Bör det vara en uppgift för det offentliga? 

Förmodligen skulle människor fortsätta att idrotta, gå i kyrkan och moskén även om deras fritidsintressen inte subventionerades. Vem vet, kanske skulle civilsamhället rentav må bättre utan inblandning från det offentliga.  


Läs också:

SOFIE LÖWENMARK: Mormors guldtänder finansierar normkritik 

NAOMI ABRAMOWICZ: Salafister försöker hjärntvätta barn och unga