Låt inte Jimmie och Jonas ta oss ur EU

ALEX LJUNGDAHL & ANNA-KARIN NILSSON
Foto: Ytterkantspartierna SD och V förenas i sitt EU-motstånd.

Både SD och V vill att Sverige ska lämna EU.

Det vore katastrofalt

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Inför brexit-omröstningen 2016 lovade de brittiska EU-skeptikerna guld och gröna skogar. Med nya frihandelsavtal och utan oket av europeiska regleringar skulle den brittiska ekonomin blomstra. Relationen med de kvarvarande EU-länderna var inget problem. Storbritannien skulle alldeles säkert få till ett gynnsamt avtal.

Två år senare ter sig en deal med EU avlägsen. För varje dag ökar risken att Storbritannien tvingas lämna unionen helt utan avtal den 29 mars nästa år.

Det vore katastrofalt för Storbritannien. På lång sikt skulle det leda till lägre investeringar, färre jobb och sjunkande skatteintäker. BNP beräknas relativt sett minska med mellan 5 och 10 procent på tio års sikt, enligt det brittiska finansdepartementet.

På kort sikt kan effekterna bli ännu mer dramatiska. Storbritannien riskerar att drabbas av brist på mat, bränsle och mediciner inom två veckor från utträdet, enligt den brittiska regeringens "undergånsscenario".

Förhoppningsvis blir det inte verklighet. Men att premiärminister Theresa May vill förbereda lagring av konserver borde ändå vara en väckarklocka för EU-skeptiker.

Sverigedemokraterna och Swexit

Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson lyssnar dock inte. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill fortfarande att Sverige ska följa Storbritanniens exempel och lämna EU.

Åkesson vill kopiera förre premiärministern David Camerons misslyckade strategi rakt av. Först ska Sverige försöka omförhandla avtalet med EU och sedan ska svenskarna folkomrösta om resultatet.

Varför resultatet skulle bli mer lyckosamt för Sverige än för Storbritannien har Åkesson inget svar på. Svenskarnas förhandlingsposition torde om möjligt vara ännu sämre än britternas.

SD-ledaren klagar på att EU vill straffa Storbritannien. Expressen ledarsida har upprepade gånger pläderat för att britterna bör få ett så fördelaktigt avtal som möjligt. Men det går inte att kräva tillträde till EU:s inre marknad utan att också acceptera de skyldigheter som kommer med den, som de brittiska förhandlarna tycks tro.

Vänsterpartiet och EU

Jonas Sjöstedt talar ogärna högt om att även Vänsterpartiet vill se en Swexit, kanske för att han inte har de egna väljarna med sig i frågan. När Sjöstedt gästade Expressens Bar & Politik häromveckan hävdade han att ett svenskt EU-utträde inte är en fråga som hans parti "driver". Det är en lustig formulering, med tanke på det som står i V:s partiprogram: "Vänsterpartiet driver kravet om ett svenskt utträde ur EU."

V-ledaren är uppenbart obekväm med att han hamnat på samma sida i EU-frågan som Sverigedemokraterna. Men att ytterkantspartier till höger och vänster förenas i motstånd till EU är inte så förvånande, det är ett mönster som går igen även på kontinenten.

Den stora gåtan är i stället varför det går så bra i opinionen i Sverige - där stödet för unionen är högre än någonsin - för de två partier som vill leda landet mot ett katastrofalt EU-utträde.


Läs också:

Med vänner som Liberalerna behöver EU inga fiender