Låt försvarsministern sitta kvar, alliansen

Hit men inte längre. Statsminister Stefan Löfven offrade Anna Johansson och Anders Ygeman. Men "försvarsminister i min regering är Peter Hultqvist".
Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES
Justitieminister Morgan Johansson tar över inrikesministerns arbetsuppgifter.
Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Annika Strandhäll blir ny socialminister och fortsätter med de uppgifter hon haft under Gabriel Wikströms sjukskrivning. Wikström slutar på egen begäran, av hälsoskäl.
Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Thomas Eneroth, fram tills nu gruppledare för S i riksdagen, tar över som infrastrukturminister efter Anna Johansson.
Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Heléne Fritzon, som sitter i Socialdemokraternas partistyrelse, blir ny migrationsminster och biträdande justitieminister.
Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Löfven valde den ansvarsfulla vägen. Alliansen borde göra detsamma. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Statsminister Stefan Löfven valde att inte trappa upp den politiska konflikt som följt i kölvattnet av säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen och regeringens djupt oskickliga hantering av densamma. Löfven avgår inte och inget extra val utlystes. Det var ett klokt beslut. 

I stället valde Löfven att göra en regeringsombildning. Infrastrukturminister Anna Johansson avgår och ersätts av nuvarande S-gruppledaren i riksdagen, Thomas Eneroth. Anders Ygeman blir i stället ny gruppledare. Det blev en mjuk "avsättning" av inrikesministern: Stefan Löfven gjorde klart att Ygeman i princip "tog en för laget". Den nya gruppledaren är således positionerad för att göra comeback i framtida S-märkta regeringar. 

Morgan Johansson övertar inrikesministerns roll. Bra. Det hade varit ett misstag att sätta en nybörjare att hantera poliskrisen och alla de andra problem och krishärdar som Sverige brottas med. 

Jättelik försvarsövning med Nato-länder väntar

Och försvarsminister Peter Hultqvist blir vid sin läst. Löfven utmanar alltså oppositionen och han har goda skäl att göra det. Kinberg Batra & Co hade, rent konstitutionellt, flortunt på fötterna när de beslutade att avsätta försvarsministern. Därtill är Hultqvist en mycket duglig och respekterad försvarsminister. Och omvärldsläget är osäkert.

I september ska försvaret genomföra sin största försvarsövning på 20 år - Aurora 17 - tillsammans med flera Natoländer, däribland USA. Sverige är i akut behov av starka allianser. En förutsättning för att uppnå det är att landet kan demonstrera en vilja att ta ansvar, både för sin egen säkerhet och för stabiliteten i Östersjöregionen.

Att byta ut Peter Hultqvist, som tidigt bjöds in till samtal av den nytillträdda Trumpadministrationen, gynnar sannerligen inte en sådan agenda.

Åkesson vill härska genom söndring

Oppositionen opponerade och kritiserade, som den ska, när säkerhetsskandalen briserade. Den utkrävde, om än illa kalibrerat, ansvar. Och den fick gehör i två fall av tre. Nu bör den backa och låta udda vara jämnt. 

Beklagligt nog lyder det aktuella beskedet att misstroendevotum ska riktas mot Hultqvist när riksmötet öppnats, "om inget avgörande nytt då framkommit". Se då till att något avgörande nytt framkommer, Björklund, AKB, Lööf och EBT. Lägg ner. 

Och misstroendeförklaringar kan det ju bli framöver även om försvarsministern skulle få sitta kvar. I juni hotade de borgerliga att fälla en eller flera ministrar om regeringen går vidare med planerna på flygskatt, höjd inkomstskatt och tuffare 3:12-regler. 

Det var ett absurt utspel. Misstroendevotum ska riktas mot ministrar som missköter sitt ämbete, inte mot en minoritetsregering som lägger en budget som man ogillar. Budgetreglerna är designade för att minoritetsregeringar ska kunna få igenom sin ekonomiska politik. 

Om alliansen inte kan tolerera detta system inställer sig frågan: har Moderaterna, Centern. Liberalerna och Kristdemokraterna en klar bild av den majoritetsregering man vill ha? I så fall: ut med språket. 


Läs också:

Dumpa Johansson - och nöj er med det

Javisst ska vi öva med Trumps trupper 

Spela inte poker med Sverige, Kinberg Batra