Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Låt fler bli svenskare

Nationaldag för alla. För att inviga nyblivna svenska medborgare föreslår vi en kommunal kopp kaffe med påtår och vetekrans, glöm bara inte bort de glutenintoleranta.
Foto: Johan Adelgren

LIBERAL 130430

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Vi svenskar har i modern tid inte varit mycket för nationalistiska ceremonier. Den som viftar med en flagga när det inte är landskamp ses på med misstanke. Den som kan flera verser av nationalsången är förmodligen rasist. Och de som verkligen firar nationaldag den 6 juni är en liten minoritet.

Därför är det knappast förvånande att många människor fortfarande får veta att de blivit svenska medborgare genom ett fönsterkuvert hem till folkbokföringsadressen. Det har helt enkelt inte ansetts som en stor sak. Det som verkligen definierar oss svenskar är snarare generaliserande påståenden om svenskheten, som dem du just läst.

De senaste decennierna har Sverige blivit ett invandrarland, 15 procent av oss är födda i ett annat land. Det leder till ökad efterfrågan på inkluderande ceremonier. Medborgarskapsutredningen, som i går överlämnades till integrationsminister Erik Ullenhag (FP) har haft i uppdrag att utreda den och andra frågor som rör medborgarskapet.


Utredaren Gunnar Strömmers mest genomgripande förslag är att barn till föräldrar som varit folkbokförda i Sverige i minst fem år automatiskt ska få medborgarskap. Det är ett litet steg bort från härstamningsprincipen och visar att vi vill att de barn som växer upp här också ska vara svenskar.

Samtidigt gör kravet på att föräldrarna måste ha permanent uppehållstillstånd att vi inte får märkliga situationer som i USA där föräldrar kan vara papperslösa medan deras barn är amerikanska medborgare sedan födseln. Sammantaget alltså ett utmärkt förslag.

Den infekterade frågan om språktester löser utredaren elegant genom ett förslag om en språkbonus. Tanken är att den som uppnår goda kunskaper i svenska ska kunna få bli medborgare ett år snabbare än annars. Morot i stället för piska, alltså. Frågan är dock om ett år är ett tillräckligt starkt incitament för att det ska påverka människors beteende.

Utredningen föreslår vidare att alla som blir svenska medborgare efter födseln ska bjudas in till medborgarskapsceremonier och att kommunerna ska anordna dem. Utredningen vill också att läns- styrelserna tar fram informationsmaterial till kommunerna om hur ceremonin kan utformas. För att inviga nya svenskar i hur viktig symbolisk nationalism är i Sverige föreslår vi en kommunal kopp kaffe med påtår och vetekrans. Det är bara viktigt med rutiner för att inte utestänga glutenintoleranta.


Det mest intressanta med utredningen är dock snarast vad man inte föreslår. Deltagandet kommer till exempel inte att bli obligatoriskt och nya medborgare kommer heller inte att behöva svära någon trohetsed. I flera andra länder är ceremonier och eder annars slutpunkten på vägen till nytt pass. Men det vore knappast speciellt svenskt.

Om vi inte själva är så mycket för utlevd nationalism bör vi inte heller kräva av nya medborgare att de ska svära trohet till flaggan.