Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Låna statens tjänster till migrationen

Miekael Ribbenvik, operativ chef Migratioinsverket. Foto: Lisa Mattisson

Regeringen bör beordra andra myndigheter att låna ut tjänstemän till Migrationsverket. Köerna är dyra, för alla.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Migrationsverket har växt snabbt de senaste åren. I augusti 2014 passerade verket för första gången 5 000 anställda. Nu är de över 7 000. Och det saknas fortfarande massor av folk.

Det behövs fotfolk som boendeassistenter, som håller i en mängd skiftande praktikaliteter. Kraven är god kondition och körkort. Men också gymnasieexamen, god skriftligt engelska och svenska samt förmåga hantera Office-paktetet. Och helst erfarenhet från omvårdnad eller vaktmästeri.

Dessa tjänster går säkert att tillsätta. Det är svårare att hitta handläggare, alltså personer som avgör asylärendena.

Här krävs akademisk examen; verket efterlyser främst jurister, beteendevetare och statsvetare, men andra kan duga. Helst med yrkeserfarenhet.

Rekryteringen går så där. Många nyanställda har just tagit sin examen, och någonstans ska alla börja. Men inkörningstiden blir längre för den som inte bara ska lära sig att bedöma, utan också den statliga byråkratiska ordningen.

 

Bristen på handläggare är akut. Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik talar om handläggningstider på uppåt två år. Det är förödande för alla som väntar i trånga förläggningar eller inklämda hos släkt och vänner. Det är även illa för skattebetalarna.

Förra veckan visade Jan Björklund att han skjuter fortare från höften än Lucky Luke även sedan partiet bytt namn till Liberalerna. "Tremånadersgaranti för asylbeslut - snabbare integration" lyder rubriken för fem ogenomtänkta förslag.

Ordet garanti ska bara användas när det kan fyllas med mening. Det handlar om att ett sviket löfte ska kosta den som ställt ut det, i reda pengar. Asylbeslut inom tre månader är en utopi. Också under enklare förhållanden.

Fd FP föreslår att personal från andra statliga verksamheter ska lånas ut till Migrationsverket. Det görs redan. Men i för liten skala. Förvaltningsavdelningen i Regeringskansliet har hjälpt till med ett tiotal. Åklagarmyndigheten ska bistå med 30 tjänstemän.

 

Länsstyrelserna, med sammanlagt 6 500 anställda, kan absolut låna ut anställda från flera olika avdelningar. Dock inte folk som arbetar med bostadsärenden, för där behöver det också gå undan.

Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten, Trafikverket, Socialstyrelsen och en skrälldus andra myndigheter har erfarna tjänstemän med arbetsuppgifter av mindre överhängande karaktär. Regeringen bör beordra dem att låna ut folk, Stefan Löfven måste visa att han verkligen prioriterar att kapa asylköerna.

Vissa myndigheter bör undantas, som den redan överbelastade polisen.

 

Att, som Liberalerna föreslår, ta merparten från Migrationsdomstolen - som behandlar alla överklaganden - vore ett dödande skott mot rättsordningen. Men Björklund skjuter, utan att först klara ut om det är möjligt enligt EU-rätten.

Fullt så desperat är inte situationen.