Korkad attack på köttfri dag

Tänk om. Varför inte välja det där lite dyrare svenska köttet i stället för den billigare utländska varianten, och göra nästa dag köttfri och billig.
Foto: Fabian Björnstjerna

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Om vi ska lyckas rädda jorden undan miljö- och klimatkollaps måste vi ställa om vår tillvaro. Det är så mycket som måste göras. För den enskilda människan kan det kännas som att stå inför ett Mount Everest av utmaningar.

Och värre lär det bli, för kommande generationer. Delvis för att vi inte har burit vår del av bördan.

Många problem måste lösas på politisk nivå, andra saker kan vi påverka som individer, exempelvis vårt köttintag.


Köttproduktionen står för runt 15 procent av jordens växthusgasutsläpp. Idisslare släpper ut metangas, en ytterst kraftfull växthusgas. Därtill kommer växtnäringsläckage och följder av bekämpningsmedel, skogsavverkning för att skapa betesmark och utrymme för foderproduktion, övergödning av hav och sjöar, erosion, jordskred och andra negativa effekter.

Ett sätt att minska köttkonsumtionen är att införa en köttfri dag i offentligt drivna verksamheter, som skolor. Och det har börjat röra på sig ute i landet. Men när Nyköping införde köttfria onsdagar i skolorna, reagerade LRF:s lokala kommungrupp. Man beslutade sig för att dela ut hamburgare utanför en av skolorna.

Det var en sällsamt dum idé.


En köttfri dag i skolan är pedagogiskt värdefull. Eleverna får på ett konkret sätt lära sig att naturen inte är ett ymnighetshorn som kan attackeras sorglöst. De förbereds för ett vuxenliv där de kommer att tvingas ta stora klimat- och miljöhänsyn, vare sig de vill eller inte.

Dessutom är det onyttigt att äta för mycket kött. Rött kött och charkprodukter ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer, som tjock- och ändtarmscancer. Och svenskarna äter alltmer kött, 33 procent mer i dag än 1980.

En köttfri dag i skolan är alltså bra av fostrande skäl, miljöskäl och hälsoskäl. Att LRF motarbetar detta är inte bra för barnen. Och det gynnar knappast svenska lantbrukares varumärke.

Visst kan man förstå att svenska bönder är frustrerade. Folk hojtar efter bättre djurskydd, och politikerna lagstiftar därefter. Men när kunden står i affären väljer hon likväl det billigare utländska köttet. Och struntar i om kossan fått beta ute eller stått och trampat i en lada.

Kunden skulle ju kunna välja att ta den dyrare svenska köttbiten - och göra nästa dag köttfri och billig. Och det är väl snarast med sådana argument som svenskt kött borde marknadsföras.


Den brittiska ekonomen Nicholas Stern, som skrev den banbrytande Sternrapporten om klimatförstöringens kostnader, tror att framtidens biffätare kommer att betraktas med samma förakt som dagens rattfyllon. En gång i tiden gick det ju an att köra bil full - i dag fasar vi över sådant beteende. Stern tror att samma skifte kommer att ske i synen på köttätande.

Vare sig Stern får rätt eller inte, måste svenska lantbrukare inse att tiderna förändras. Och då gäller det att hamna på rätt sida historien. Inte i det sura bakvattnet.