Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kommunal skuggsida

Insynsskyddad. Foto: Stefan Nilsson

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det kommunala företaget Mönsterås bostäder gör reklam för sig med filmer i tv, på bio och i bussar. Tidningen Östran var nyfiken på hur mycket pengar bolaget lägger på PR-insatser. Men vd Klas Palmqvist vägrar svara: "Vi har en princip att inte lämna ut uppgifter om vår ekonomi". Hans skäl är att andra fastighetsägare på orten skulle kunna dra nytta av informationen.

Den hemlighetsfulla hållningen är orimlig och olaglig. Kommunal verksamhet ska kunna skärskådas, oavsett om den sköts av en förvaltning eller ett bolag. Offentlighetsprinciper ska råda, och sekretess bara tillämpas i ärenden som rör enskilda människor. Invånarna i Mönsterås måste kunna diskutera vad bolaget de själva äger sysslar med.

Är det klokt att lägga X antal kronor på tvreklam?

Är det månne otillbörligt gynnande av storföretag att erbjuda nyinflyttare presentkort på 2 000 kronor på Ikea? Mönsterås bostäder har gjort detta, och 2010 var förlusten fyra miljoner kronor, omsättningen var 74 miljoner.

De kommunägda bolagen omsatte 185 miljarder kronor år 2010. Men vad de gör det debatteras sällan. Så länge företagen visar vinst bryr sig varken politiker eller medborgare nämnvärt. Det är synd, för inom bolagen ryms ofta förlustbringande verksamheter som invånarna får betala över fjärrvärmeräkningen, hyran eller sopavgiften.

Det vi oftast tänker på som kommunal verksamhet - skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten, park och gator, kultur och fritid - diskuteras ner på öresnivå. Här är kostnaderna 500 miljarder, förvisso mer än bolagen omsätter - men inte så mycket mer att allt ljus bör hamna där. Men det gör det.

Bolagen verkar i skugga tills det något gått så fullständigt åt skogen att kommunen måste skjuta till stora summor, som Skellefteå och Örnsköldsvik för att täcka förlusterna i det delägda etanolföretaget Sekab.

Just inom energisektorn finns det all anledning att titta noga på vad de kommunala bolagen gör. Tekniska verken AB i Linköping höstar in utmärkelser. I fjol utnämnde tidningen Veckans affärer företaget till "Årets gröna kapitalist" för satsningen på biogas, där man "har blivit ledande i Sverige på att se avfall som en utgångspunkt, inte som en slutpunkt."

Alldeles bortsett från att kommuner inte ska leka kapitalister så är ekonomin i biogasbolaget bedrövlig, 2010 var omsättningen 100 miljoner och förlusten 23. Ändå satsar man på att exportera biogaskunnande via ett annat dotterbolag, som förstås går med förlust.

På exportmarknaden konkurrerar Linköping med Borås kommun, vars biogasverksamhet också kostar schaber.

Politiker i maktpartier och opposition måste ägna mer möda åt de kommunala bolagen, liksom journalister och arga skattebetalare. Och varje gång en vd hänvisar till affärssekretess bör beskedet överklagas. Offentlig verksamhet får inte vara ljusskygg, varken bildligt eller bokstavligt.

"Politiker i maktpartier och opposition måste ägna mer möda åt de kommunala bolagen.

Insynsskyddad.Foto: STEFAN NILSSON

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!