Kliv upp ur sandlådan, Ann Linde

Regeringen häver reseavrådan till tio europeiska länder, men inte de nordiska. Beslutet vilar på skakig grund.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Regeringen öppnar för resor till Belgien och Spanien, men inte till Danmark, Norge och Finland. Målet är att öppna upp för hela EU, men uppenbarligen bara om andra länder öppnar upp för Sverige först.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Från och med den 30 juni häver regeringen sin reseavrådan till tio europeiska länder, däribland Frankrike, Italien och Spanien, meddelade utrikesminister Ann Linde (S) under onsdagen. 

Skälet är att de har beslutat att släppa in svenska medborgare, vilket gjort att ”osäkerhetsfaktorer för svenskar minimerats”. Exakt vilka faktorer som åsyftas framgår inte, men i stora drag handlar det om att den som reser till exempelvis Portugal eller Schweiz slipper det för Sverige så förödmjukande karantänstvånget. 

Avrådan kvarstår för länder som har intagit en tuffare linje, åtminstone till den 15 juli då en ny bedömning görs. Målet är att öppna upp för hela EU, vidhåller utrikesministern, men uppenbarligen bara om andra länder öppnar upp för Sverige först. 

Ur hälsosynpunkt är strategin svårförståelig. Risken att smittas av covid-19 i utländsk karantän är mindre än i valfri matbutik i Stockholm. Det är också svårt att se hur kringflackande i Andalusien, Lombardiet eller Loiredalen kan anses mer säkert än att karantäna i Hamburg. Belgien, dit regeringen nu ger grönt ljus, har näst flest döda per capita i världen. 

Det är egentligen inte heller statens sak att ha synpunkter på om svenska resenärer väljer att spendera delar av semestern i isolering. Förlitar sig regeringen på ”folkvett” i Sverige kan den rimligen göra det utanför också. Det handlar trots allt om samma svenskar. 

Visst, man kan invända att det är bra om folk inte är ute och flänger i onödan under en pandemi, eftersom de kan få svårt att ta sig hem om lokala reserestriktioner plötsligt skärps. Men avrådan gäller fortfarande utanför EU, och Danmark är inte Peru.  

Klyftan mellan Sverige och övriga Norden speglar olika strategival och att vår visat sig jämförelsevis misslyckad är knappast de andra ländernas fel.

Regeringens beslut att häva reseavrådan för valda länder framstår mest som en rätt lumpen ge-och-ta-diplomati, där vissa belönas och andra ska knäppas på näsan.

Mest uppenbart och destruktivt blir detta i förhållande till de andra nordiska länderna, dit Sveriges reseavrådan alltså står fast. 

Varför, egentligen? I Danmark har hittills drygt 12 000 personer insjuknat i covid-19 och runt 600 dött. Norge har haft knappt 9 000 fall och 243 dödsfall. Finland omkring 6 000 fall och drygt 300 dödsfall. Per capita placerar de sig på plats 55, 60 respektive 66 globalt. 

I Sverige har samtidigt fler än 55 000 personer insjuknat och över 5 000 har dött, sjunde högst i världen i relativa tal. 

Klyftan mellan Sverige och resten speglar i huvuddrag olika strategival och att Sveriges så här långt visat sig jämförelsevis misslyckad är knappast de andra nordiska ländernas fel. 

Däremot håller de på rätt skäliga grunder i huvudsak stängt för svenska medborgare. Det borde inte vara skäl nog för UD att avråda de svenskar som faktiskt får åka till grannländerna från att göra det.

Kliv upp ur sandlådan, Ann Linde.